Menu

Erhvervsklubben Netværk & Fodbold

Skjold Birkerøds Erhvervsklub Netværk & Fodbold, er en netværksgruppe med et godt erhvervsrelateret netværk, hvor hensigten er at skabe stærke bånd mellem erhvervsvirksomheder og fodbolden i det lokale miljø.

De fysiske rammer i Birkerød Idrætscenter er nu på plads og Skjold Birkerød Fodbold ser det som en naturlig udvikling at søge sammen som gruppe omkring netop disse faciliteter. 

Der er grobund for udvikling i et dynamisk miljø, hvor synergieffekten mellem sport, erhverv og by kan vokse i en gensidighed, som spejler progressivitet i en skærpet konkurrencemæssig hverdag.

Vi ser frem til at byde dig og din virksomhed velkommen i Erhvervsklubben med pegepinden rettet mod: 

  • Få udbytte gennem aktiviteten i netværket
  • Gøre din virksomheds koncept stærkere gennem ny viden og udveksling med andre erhvervsfolk
  • Få nye sparringspartnere - hjælp til selvhjælp
  • Lære erhvervsfolk fra andre erhverv at kende
  • Styrke dine sociale sider i et åbent miljø - via spændende arrangementer
  • Være med til at forme et stærkt netværk, i et dynamisk miljø hvor positive og progressive handlinger mellem aktive erhvervsfolk er nøglen. 

Der afholdes 6 - 8 møder i Erhvervsklubben om året, med netværk som den primære dagsorden. Til disse møder vil der være spisning efterfulgt af spændende foredrag.

Der vil naturligvis også være mulighed for at mødes til klubbens hjemmekampe.

Økonomien omkring Netværk & Fodbold er klar og enkel. 

Årligt kontingent: kr. 10.000 eks. moms. Kontingentet fordeles med 50% til Skjold Birkerød Fodbold og 50% anvendes i netværket til møder, markedsføring og lignende.

Er du interesseret i Erhvervsklubben Netværk & Fodbold, kan du kontakte klubbens formand Ejvind Christensen på tlf. 28 35 00 01.