Menu

Beretning 2012

 

Igen i år har vi haft et meget højt aktivitetsniveau på det sportslige område for vores god og vel 1.000 medlemmer og mange trænere og ledere.

 Vi har primært deltaget i turneringer under SBU, både ude og inde turneringer, men benytter også andre tilbud.

 Endvidere har vi i det forløbne år blandt andet arrangeret følgende:

 Mikrofodboldskole

Pigeraketten

Bakken festival stævnet

Fodboldskolen

Introdage i børnefodbolden for både piger og drenge

 

For vores 2 første seniorhold har der også i det forløbne år været flotte præstationer. Vores kvindesenior hold, rykkede op i danmarksserien og har klaret sig utrolig flot og ligger p.t. til oprykning til 1 division efter første halvdel af sæsonen.

Det lykkedes for vores herre 2. divisionshold at blive i 2. division efter oprykningen forrige år og efter første halvdel af sæsonen er der lidt luft til nedrykningsstregen, så vi er fortrøstningsfulde.

 

I bestyrelsen har vi i det forløbne år kigget meget på, hvordan vi kan gøre vilkårene for vores medlemmer, trænere og ledere bedre. Dette følger vi op på ved have i gang sat et projekt, hvor vi skal udvikle brugen af kluboffice – der skulle ligge en lang række faciliteter, som alle skulle kunne få stor gavn af.  Mere om dette følger. 

En stor del af dette er også, at vi i bestyrelsen har vi et meget stort ønske om at styrke det organisatoriske og det sportslige omkring vores børnefodbold.  Det er besluttet, at vi ønsker at ansatte personer til at varetage disse opgaver og håber det vil falde på plads primo 2013

 Uddannelse af trænere

 

Vi ønsker at tilbyde vores trænere mulighed at uddanne sig. Igen i 2012 har vi haft et større antal trænere fra børnefodbolden på kursus i Lyngby Boldklub, hvor der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Andre trænere er blevet tilmeldt på DBU’s  B og A kursus.

 Fodbold Samarbejde Nordsjælland

 

I begyndelsen af 2011 trådte vi officielt ind i samarbejdet med FC Nordsjælland et samarbejde vi forventer os meget af på det sportslige område, hvor vores trænere får mulighed for at suge til sig af kompetencer og viden fra trænerstaben i FC Nordsjælland i

forbindelse med div. Workshops,  som vores trænere inviteres til. Udvalgte spillere får mulighed for at snuse til om fodbold på et højere niveau, er noget for dem, i samarbejde med vores kontaktpersoner til FC Nordsjælland, så vi bedre kan sikre os, at de ikke helt falder fra, hvis topfodbold ikke er noget for dem eller de ikke har niveau til det.  

 Klublokalet

 Vi har i 2012 fået renoveret vores klublokale, så det nu fremstår flot i klubbens farver.

 Klublokalet er til fri afbenyttelse og vi har en ordning med at personalet i idrætscentret står for at låse op for lokalet. Vi håber lokalet vil blive benyttet rigtig meget, at der bliver passet på lokalet og er der ønsker omkring lokalet, så lad os i bestyrelsen høre om det.  

Samarbejde med Birkerød Sports College

 Samarbejdet med BSC, efter BSC blev udskilt fra Skjold Birkerød Fodbold, som en selvstændig forening, går fortsat godt. Der er planlagt en større fælles tur til Tyrkiet i påsken 2013 i lighed med turen i 2012.

Klubben – plads til alle

 

At gøre alle tilfredse med træningstider og baner, er ikke nogen nem opgave. Alligevel ønsker vi fra bestyrelsens side, at være klubben med plads til alle

 Som de fleste andre, vil vi selvfølgelig gøre meget for at skabe de gode fodboldspillere og de gode resultater i ældre årgange.

 Men vi vil ikke glemme de mange, så fra bestyrelsens side, gør vi meget ud af at sikre fornuftige tilbud til alle medlemmer uanset niveau.

 Under mottoet ”flest muligt - længst muligt”.

 Økonomi

Igen i år kommer vi ud med et regnskab i balance – dog med et mindre underskud. I bestyrelsen gør vi meget ud af at være økonomisk ansvarlige og sætter hellere en bremse på forbruget. Det kan lige her og nu føles, som en hæmsko, men på sigt kommer vi længst på denne måde.

Sponsorer

 

I 2012 har vi fra bestyrelsens side fortsat haft et stort fokus på sponsorarbejdet, vi vil fortsat søge at udnytte de muligheder vi fået i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter.

 Det er et meget stort arbejde, men vi er på rette vej – dog har udviklingen i 2012 været stagnerende.

 Erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” har igen i 2012, vist sig at være et godt samlingspunkt for vores samarbejdspartnere og var også udgangspunktet for en meget vellykket julefrokost i dec. 2012.

  Kontoret

 

Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden, det er der ikke længere. Der er stor helårs aktivitet både på kunstgræsbanerne og på indendørsfodbold.  

 Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det store arbejde i gør med at holde det hele kørende. Lydia har valgt at stoppe på kontoret – der skal lyde en stor tak til Lydia for hendes store arbejde for klubben. Vi håber klubben på et senere tidspunkt igen

kan trække på dig. I bestyrelsen har derfor en meget vigtig opgave i at få tilført vores administration nye ressourcer, hvilket vi forventer at været meget tæt på at få gjort.  

Pressen

 Igen i 2012 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Rudersdal Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde. 

 Bestyrelsen vil fortsat i det kommende år arbejde for, at klubben bliver mere synlig og får et stærkt positivt image både hos borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Hjemmesiden og informationsskærme

 

I forbindelse med det tidligere omtalte projekt, om bedre udnyttelse af kluboffice, der kommer vores hjemmeside også til at indgå og vi ser frem til at præsentere de muligheder der kommer her.

Generelt bruger vi fra bestyrelsens side vores hjemmeside i videst muligt omfang til informationer til medlemmer, trænere og ledere. Dette vil vi fortsætte med fremover og skal opfordre alle til at søge informationer vi klubbens hjemmeside.

Samtidig er det hele klubbens hjemmeside, så bestyrelsen skal på det kraftigste opfordre alle til at komme med nyheder til hjemmesiden, gerne med et par billeder, så alle kan følge med i hvad der sker rundt om i klubben

Birkerød Stadion

 I forbindelse med den nye opvisningsbane, har vi i 2012 fortsat dialogen med kommunen, om de mangler, der fortsat er, her tænker jeg primært på et indgangsparti til betaling af entre’, en speakerboks af passende størrelse og en salgs bod.  Salgsbod / salgsvogn fik vi i 2012, hvilket vi er rigtig glade for. Vi håber det vil lykkes at få de øvrige ting på plads i 2013.

 

Endelig har vi også i 2012 været i dialog med kommunen, om nødvendigheden af større renovering af store områder på de øvrige baner, som er meget ujævne. Dette er efterhånden et behov, som vi har påpeget gennem mange år uden der er fundet økonomi hertil. Økonomien til denne banerenovering er nu på plads og renoveringen vil efter alt at dømme foregå i sommerferien i år, hvilket vi er meget glade for.

 Skjold Birkerød Fodbold, er gemt omme bag det store flotte idrætscenter og man har svært ved at finde om til os, en bedre skiltning om, hvordan man kommer om til os, samt om, hvilke klubber der holder til i idrætscentret, har vi arbejdet for i 2012 og det vil vi fortsætte med i det kommende år.

Igen i år vil vi gerne sige tak til Idrætsinspektør Christian Tranberg og hans personale for et godt og konstruktivt samarbejde.

Fanklubben

Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe både når der spilles på hjemmebane og ikke mindst på udebane og ligegyldigt, hvor der spilles i landet. En stor tak til fanklubben og formand for fanklubben Birger Flannov.

 

 

Herre Senior 1

 

Som nævnt de tidligere år: ”Målet på lidt længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold”, hvilket nu er lykkedes, endda med overlevelse i 2 division det første år.

Planen om at arbejde for at fastholde flere af vores egne unge spillere og udvikle dem til 1. holdet er godt i gang og tiltaget med at ansætte vores tidligere U19 træner Rasmus Monnerup først som assistenttræner og efterfølgende, som cheftræner, håber vi på sigt kommer til at bære frugt. Samtidig er vi tæt på at ansætte en ny assistenttræner, som passer godt ind i dette udviklingsarbejde.

 

I det forløbne år, har der som noget nyt været en del spillere fra både U19 og U17 holdet med til træning med 1. holdet, vi tror på dette samlet giver lidt mere tryghed til de unge spillere og der er da også flere af dem, der har været med på holdet i løbet af efteråret, så vi tror vi er på rette vej.

 

 

U21 holdet

 

Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet.

Vi ser det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således, at vi kan fastholde flere seniorspillere.

 

Øvrige afdelinger, se særskilt beretninger

 Et lille opråb

 

Til sidst skal der lyde en stor opfordring til alle – er du tilfreds, sig det til alle du møder –

er du utilfreds sig det til bestyrelsen, så vi sammen kan finde løsninger.

 

Tak til alle medlemmer, trænere, ledere og øvrige frivillige hjælpere, som er med til at få det hele til at fungere.

 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde

  

 På bestyrelsens vegne

 

Ejvind P. Christensen

Formand

 

Birkerød den 6. februar. 2013.