Menu

Administrationsudvalg

Administrationsudvalget varetager den administrative del af fodboldklubben, med det mål at styrke økonomien og administrationen af klubben

Det er afgørende for Bestyrelsen, at der skal ske en professionalisering af arbejdet med økonomien og administrationen i klubben. December 2018 og januar 2019, er derfor blevet brugt på at gennemgå alle klubbens økonomiske transaktioner for 2018 med henblik på at opstille et retvisende regnskab.

Der er i 2018 igangsat følgende initiativer:

- Der er gennemført automatisk kontingentopkrævning via kluboffice og kampklar. Dette forventes, at effektivisere administrationen betydeligt.
- Fra og med december er der taget initiativ til en gennemgang og optimering af brugen af Kluboffice ift. regnskab, budget, medlemshåndtering, mv.
- Hjemmesiden er gennemgået og opdateret og vil blive opdateret i det kommende år.
- Der er ligeledes taget initiativ til udarbejdelse af kontrakter, som grundlag for udbetaling til alle aflønnede i klubben. Det er i den forbindelse sikret, at de indgående aftaler overholder gældende lovgivning og DBU   regler.
- Det er sikret, at der er en opdateret oversigt over alle trænere og ledere i klubben.
- Bestyrelsen har endvidere taget initiativ til et fuldstændigt transparent budget for 2019, som er opdelt således, at man kan se, hvad omkostningerne er i de enkelte afdelinger og hvad indtægterne er i de enkelte afdelinger. Der vil således ske en opdeling budgettet i følgende grupperinger, således at det er transparent, hvad omkostninger og indtægter er i de enkelte dele af klubben:

 

Luk