Menu

Beretning 2007

Byggeriet / Birkerød Idrætscenter
Det var meget glædeligt at vi hen mod efteråret virkelig kunne se at byggeriet var ved at nærme sig afslutningen og endnu mere glædeligt at vi kunne tage vores nye bane i brug. Forsinkelserne har føltes uendelige og kampen for at bevare rimelige forhold for fodboldklubbens medlemmer har været en hård ogang. Nu skal der arbejdes konstruktivt på at få det bedst mulige, for medlemmerne i Skjold Birkerød Fodbold, ud af vores nye bane og vores nye idrætscenter.

1. holdet – danmarksserien
Som jeg også skrev i beretningen for 2005 og 2006 er ”Målet på lidt længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold”. Oprykningen glippede desværre i løbet af foråret, hvor vi ikke var stabile nok til at få de point der skulle til for en oprykning.

Til efterårssæsonen havde vi engageret Louis Antonio fra Brasilien som træner, desværre viste det sig at, selvom ”fodboldsproget” er internationalt, så var sprogbarrieren mellem spillerne og træneren for stor til at samarbejdet kom til at fungere.

Vi var så heldige at få engageret Keld Svendsen midt i efterårssæsonen og Keld har været med til at bringe holdet tilbage på sporet. Derfor er vi også meget glade for at Keld Svendsen fortsætter i 2008.

Her til forårssæsonen ser truppen ud til at være intakt. Oprykningen er nok forpasset i denne sæson, derfor skal holdet trimmes i foråret med henblik på at været klar til den kommende sæson.

U21 holdet
Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet som vi begyndte i 2006. Vi tror på det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således at vi kan fastholde flere seniorspillere.

Senior
På senior siden var det meget glædeligt at 2. holdet reddede sig i serie 2. Godt gået. Endvidere var det også meget dejligt at vi fik gang i 3. holdet, tak for en stor indsats til gutterne, som trak det store læs.

Oldboys / Veteran
Vores oldboys og veteran afdeling er ”still going strong” og det er dejligt at der er så mange i denne gruppe, som fortsat har glæden ved at spille fodbold.

Damer/piger
Det har været et fodbold år i dame/pigeafdelingen med op og nedture. Arbejdet med at finde spillere til de yngre årgange har været en succes. Hvad der måtte blive tabt i de ældre årgange , vindes rigeligt ind i de yngre. Afdelingen er samlet set ved at runde 200 medlemmer. Det har været lidt af en fiasko at vi i afdelingen ikke har været i stand til at holde et dameseniorhold i serie 1. Nu skal vi til at begynde forfra her i 2008 med et hold i serie 2. Vi har ikke været bredt nok funderet , men håber nu med en fasttømret årgang 90, at fundamentet er lagt for en fremtid med damesenior fodbold i Birkerød. Bjarne Bech og Niels Bøje er garanter for at kvaliteten i ræningen er i orden.

Pigejunior 1, har suverænt spillet sig op i elite-øst rækken, hvor en andenplads blev sikret, og på lilleput niveau, begyndte 1. holdet at vise tænder og vandt i flot stil deres række i efteråret. 12 hold har været tilmeldt turneringen i 2007, her af 2 7 mands damesenior hold.

Vi har fortsat haft svært ved at hamle op med klubber, hvor pigefodbold startes på micro og puslinge niveau, men det er lykkedes at etablere et microputhold i afdelingen. Vores målsætning i år er at fastholde et 11 mands dameseniorhold ,hvor alle vores talenter kan spille som seniorer, og at udbygge mulighederne for en tidligere start for vores mindste spillere. Vi ønsker at hæve kvaliteten i de mindste rækker med mere målrettet træning, og supervision af trænerne.

På det organisatoriske plan udvider styregruppen sit arbejdsområde og fastlægge de overordnede linier for afdelingen. Med ansættelse af en 11 mandskoordinator bliver elite arbejdet styrket ,samtidig med at vi fastholder breddearbejdet.

Damesenior 7
Gitte Jørgensen er fortsat primus motor bag et ”Old Girls” hold som spiller 7 mands bold.. Det bliver ikke til megen træning, men alligevel rakte det til en førsteplads i rækken og kamp om sjællandsmesterskabet. I 2008 hedder det mestrerækken, så mon ikke der skal lidt træning til.

Damesenior 11
Damesenior 11 mands tabte sidste kamp i serie 1 om nedrykning i foråret . I efterårssæsonen var spillertruppen kun til 7 mandsfodbold, så her fortsatte holdet i serie 1 og vandt rækken suverænt.

Pige junior
Junior 1 søgte om indplacering i Elite øst rækken , men blev kun placeret i række 1. I forårssæsonen beviste pigerne at de var fejlplaceret, og vandt rækken suverænt. I efterårssæsonen rykkede holdet op i Elite øst rækken, hvor modstanden var noget mere hård. Holdet spillede sig op på en meget flot andenplads i rækken. Junior 2 spillede i række 2 ,men mødte lutter 1 hold fra andre mindre klubber. Holdet endte på en sidsteplads, men alligevel flot klaret fordi så mange andre klubber ikke har 2 hold.

Piger
Pige 1 spillede sig flot i mesterrækken i foråret, men modstanden viste sig her at være meget hård. Med ærgerlige smalle nederlag opnåede holdet en sidsteplads i bedste række. Holdet vandt flere cup-sejre, og havde sammen med 2 holdet en herlig tur til Holland , som styrkede det sociale sammenhold.

Pige 2 spiller socialt og har stor succes med at integrere nye spillere på holdet.. Det har medført stor tilgang til afdelingen, så et 3 hold er på tale i afdelingen.

Lilleputpiger
I lilleputafdelingen har skjold Birkerød i år været repræsenteret med 3 hold. A holdet har spillet i række B , hvor holdet har vundet rub og stub. 30 sejre og 4 nederlag . Der er meget store talenter på holdet så det bliver interressant at følge holdet i årene frem. Lilleput B fik en pæn mellemplacering. mens lilleput C med mange nye spillere flot kæmpede sig til en top 3 placering.

Pigerne har tillige deltaget i SBU´s 11 mandsturnering, med Per Jacobsen som træner. holdet blev en flot nr.1 i A-puljen. Ingen tvivl om at der her er et hold vi vil komme til at høre mere til, når der skal spilles om medaljer.

Miniputpigerne
Vi har i miniputafdelingen set store tilgang fra 2006 fortsætte ind i 2007.I forårssæsonen table holdet mange kampe, men i løbet af efteråret spillede pigerne sig op og nåede en midterplacering. Pigerne på B holdet er alle nye og skal lære at spille fodbold. Det er det sociale og lejen med bolden der gælder. Resultaterne er mindre vigtige.

Microputter
Pigeafdelingens målsætning om at tilbyde pigefodbold i en tidligere alder fortsætter. 12-16 piger i alderen 6-8 år stormede rundt på banerne og deltog i SBU´s nye turneringsform hvor der spilles flere kampe på en dag. Det har været en stor succes som kommer til at præge udviklingen i afdelingen fremover. Pigerne har tillige haft glæde af de små baner på kunst 2.

11 mands ungdomsafdeling
Årgang 95:2007 blev den første sæson hvor et af årgangens hold ikke vandt noget - vi havde 3 11 mands hold i gang - 1. holdet i række 1, 2. holdet i række 3 og 3.holdet i række 4 - alle hold sluttede såvel forår, som efterår med midterplaceringer, hvilket specielt for 1. holdet var lidt skuffende. En af årsagerne var nok at vi i årgangen var meget præget af skader (vokseværk) i den forgangene sæson og vi har derfor siden efterårsferien forsøgt at fokusere på forbygning under træningen, bl.a. gennem mere træning af bevæge apparatet - hvilket vi allerede nu kan se resultatet af.

1.holdet deltog i pinsecup i Nykøbing Sjælland - vi havde alle tiders tur, selvom der ikke blev sølvtøj til klubben. Som optakt til efterårssæsonen stod vi som arrangør af en firkantturnering med deltagelse af Skovshoved, Holbæk og Gilleleje, på Birkerød stadion, og ugen efter blev vi "geninviteret" af Skovshoved deltog vi i turneringen "slaget om Øresund", hvor vi blev nr. 2 efter arrangøren, men foran 2 svenske hold.

Målet for 2008 er at få 1.holdet tilbage blandt de 10 bedste hold på Sjælland, samt at udvide samarbejdet mellem årgangens 3 hold gennem sociale fællesarrangementer (vi var inden jul på fisketur på Øresund).

Årgang 94 havde også 3 hold tilmeldt SBU turneringen. 1.holdet startede fint ud og lå i toppen i efter 3 kampe, men manglede stabilitet for at komme op i række 1 som er målsætningen for 2008.02.06 der har i året været et godt samarbejde mellem 1 og 2 holdet som har givet bedre rotation af spillere. 3. holdet har haft det lidt svært med at stille hold til alle kampe, men med stor energi fra træneren og holdleder lykkedes det at gennemføre turneringen.

Årgang 93 har også været i stand til at holde bredden og have 3 holdt tilmeldt. 1. Holdet rykkede desværre ned i række 3, men spillede sig flot op i efteråret igen ved at vinde rækken. Ligeledes lykkedes det også for 2.holdet at vinde rækken og komme til at spille kredskampe. 3.holdet fortsætter med godt fremmøde til træningen og tager store nederlag med godt humør. Holdet har dog taget sig sammen og vundet den sidste kamp i både forår og efterår.

Årgang 92 har haft 2 hold tilmeldt turneringen og 1. Holder rykkede op i række 1 i foråret og spillede så gode kampe at SBU har tilladt dem at spille i mesterrækken i år. 2. Holdet rykkede ned i række 4 i foråret, men kom stærkt tilbage og vandt rækken i efteråret og rykkede derved op igen.

Årgang 91 1. Hold vandt i efteråret mesterrækken og kom til finalen i kredskampene. 2. holdet trænede i efteråret sammen med ynglinge 2 og formåede at holde bredden i truppen.

Ynglinge kunne igen i år stille med 2 hold og førsteholdet kom til at spille i 3. Div. Holdet endte både i foråret og efteråret i midten af rækken, men formåede dog at banke Hillerød (som vandt rækken) på hjemmebane både i foråret og efteråret. 2. Holdet har aldrig tabt så mange kampe med 1 mål, men holdt sig dog stabilt i rækken. Igen glædeligt at se a der var spiller til 2 hold på trods af skader mv.

Alt i alt er det i 207 lykkedes at holde på antal spillere, på trods af vanskelige baneforhold og overbooking af baner mv. Dette skyldes hovedsageligt den store indsats af trænerne, holdleder og forældreopbakning.

Og på det sportslige plan ligger vi igen stabilt med opadgående tendens. I 2008 har vi junior ældste og ynglinge i mesterrækken, årgang 93 og 94 i række 2 og årgang 95 i den bedste række. Ligeledes er det godt at se at hovedparten af de ynglinge der rykkede op som seniorer, er set til træning i klubben igen i år.

Børnefodbold 3-5-7 mands afdelingen
I børnefodbolden arbejdes der ihærdigt med integrering af DBU´s holdninger og handlinger til børnefodbold ”Fodbold på børnenes præmisser”.

Hvilket betyder at vi i Skjold Birkerød tilstræber / arbejder med at:

  • De fleste årgange er organiseret ved, at have en årgangsleder der typisk er bindeled mellem trænerne, kontoret, og arrangerer trænermøder, sørger for bolde, veste mm. til holdene.
  • Træningen styres så vidt muligt af en årgangstræner, der sammensætter træningen og vejleder de hjælpende forældre -og hjælpetrænere.
  • Årgangene træner sammen i store grupper, som under træningen kan opdeles i mindre grupper og træningen opdeles i mindre stationer, hvor der især tages udgangspunkt i alsidige øvelser, småspil og hvor spillets dimensioner tilpasses det enkelte barns niveau og kompetencer.
  • Turneringerne er fortrinsvis i stævneform, hvor der spilles 3:3, 5:5 og 7:7, på mindre baner, for at børnene opnår flest mulige boldberøringer og hvor det ikke er resultatet der er i fokus.
  • Det er fortrinsvis forældre der varetager træner-holdleder-funktionen under kampene. (Ingen Joy stick) gerne stimulere – ikke instruere, men stille spørgsmål – der giver børnene muligheder for selv at finde løsninger!
  • Målet er at børn skal tænke selv, selv, se mulighederne, skabe overblik og ikke forstyrres i spillet. Børnene styrer så vidt muligt selv kampene, og så vidt muligt uden indblanding af voksne!
  • De store grupper, øger det sociale fællesskab, tager hensyn til kammeratskabet og giver plads til børn på alle niveauer. Børnene tilhører en stor gruppe, de første år, hvor ingen bliver sorteret fra (1.hold) opdeling. En egentlig opdeling / selektion sker på baggrund af det enkelte barns potentiale, kompetencer, ambitioner og for at kunne fordre / tilgodese alle bedst muligt.
  • Forældrene er involveret ved at deltage i de opgaver, der er omkring årgangene, ved at fungere som holdledere, styre mail adresser – udsende info, hjælpe til under træningen, tøjvask, arrangere sociale arrangementer m.m.
Børnefodbolden i Skjold Birkerød Fodbold er under stor udvikling grundet alles vilje til at ”ville” børnene, ved forståelse, omstillingsparathed og engagement i ”De nye holdninger og Handlinger”, ”Den nye vej - Fodboldspillet tilbage til børnene”, som DBU har lanceret. Det har været en stor omvæltning for mange, trænere og ledere, der har måttet svare, argumentere for de nye synspunkter, der følger med denne udvikling.

En Stor tak, - til af alle, der har gjort det muligt, at nå hertil, hvor det forhåbentlig er blevet mere ”fodbold på børnenes præmisser” og hvor det er:
  • Sjovere, mere kreativt og udviklende at spille fodbold i Skjold Birkerød Fodbold Børneafd. uanset niveau og alder.

Fanklubben
Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe og er der altid med farverige indslag. Endvidere står Fanklubben for salg i boder i forbindelse med indendørsstævner m.v., hvilet er én uundværlig hjælp for fodboldklubben.

En stor tak til fanklubben.

Pressen
Igen i 2007 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Birkerød Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Birkerød Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde.

Sponsorer
I efteråret 2007 har vi fra bestyrelsens side sæt ekstra fokus på sponsorarbejdet, vi vil forsøget virkelig at udnytte de muligheder vi får i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter. Vi har etableret erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” som vi vil bruge, som det primære samlingspunkt for vores samarbejdspartnere..

Sponsoraftalen med Forenede Service ved Michael Krogh er ligeledes forlænget og fortsætter derfor også i 2008.

Rudersdal Kommune
Vores kommune er én meget vigtig og god samarbejdspartner for fodboldklubben. Vi har oplevet forbedret pasning og pleje af vores baner, hvilket vi er meget glade for, for det var virkelig tiltrængt. Nu ser vi frem til at få fyldt hullerne ud, så banerne igen kommer til at ligne fodboldbaner. En speciel tak for et godt samarbejde skal der lyde til Christian Tranberg.

Til Bent Nielsen vil jeg også sige tak for et godt samarbejde og tak for din store forståelse for fodboldklubben problemer i byggeperioden.

Kontoret
Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden men igen i denne vinter oplever vi på den administrative side, at vi næsten er gået over til helårs drift p.g.a. de meget store aktiviteter på kunsstofbanerne.

Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det kæmpe arbejde i gør med at holde det hele kørende.

Birkerød Sports College
I samarbejde med Birkerød Gymnasium har vi etableret Birkerød Sports College. De første elever begyndte i august 2007. Den respons vi har fået fra disse elever er meget positiv og arbejdet med at få flere elever indlemmet fra august 2008 er godt i gang. Det er fortsat vores forventning at vi med dette tiltag kan være med til at fastholde og udvikle gode fodboldspiller. Samt være med til at gøre Skjold Birkerød til en endnu mere attraktiv klub. Det skal i den forbindelse nævnes, at det ikke er en betingelse, at man spiller i Skjold Birkerød for at gå i klassen.

Økonomien er baseret på deltager betaling og sponsorer. Forenede Service ved Michael Krogh er økonomisk garant for projektet.

Samarbejde med andre klubber
I 2007 har vi ikke rigtig arbejdet videre med disse tiltag. Bestyrelsen er fortsat interesseret i at finde samarbejdspartnere. Her tænkes på sportsligt samarbejde som kan styrke mulighederne primært for vores bedste spillere eller samarbejde, som kan være til gælde primært for vores ungdomsmedlemmer.

Fremtiden
I bestyrelsen ser vi lyst på fremtiden. Vi har masser af visioner om at udvikle klubben både med bredde og elite fodbold.

Vi har én rigtig god klub og det kan vi alle være stolte af. Til sidst skal der lyde én stor tak til alle, som gør én indsats for klubben.

Vision for fremtiden
Vi skal være én attraktiv fodboldklub
som har noget at byde på både
menneskeligt, socialt og sportsligt


Fodbold med glæde og begejstring!


På bestyrelsens vegne

Ejvind Christensen
Formand

Birkerød den 7. februar 2008
 
Luk