Menu

2. Planlægning og afvikling af kampe

Her kan du læse mere om principperne for hvor og hvornår der spilles kampe på Birkerød Stadion, samt hvad du kan forvente, og hvordan du skal forholde dig i forhold til:

§1. Fordeling af kamptider

 1. Alle kampe spilles som udgangspunkt i weekend’en (fredag – søndag). Af pladsmæssige hensyn, tilstræbes det at 7-mandskampe afvikles fredag, mens 9-mands kampe og 11-mands kampe fortrinsvis afvikles lørdag-søndag.
 2. Enkelte hold kan komme til at spille deres kampe på hverdage (mandag-torsdag), hvor de vil i så fald typisk vil blive programsat efter afslutningen af den pågældende dags træningspas. I vinterhalvåret betyder dette typisk kampstart k. 20:45 eller senere. Det tilstræbes, at disse meget sene kamptider ikke benyttes til børne- og ungdomshold.
 3. Såfremt et hold har særlige ønsker til den faste tid for afvikling af hjemmekampe, kan dette (inkl. begrundelse)  meddeles afdelingslederen i forbindelse med turneringstilmeldingen, og Kontoret vil så forsøge at imødekomme ønskerne i det omfang det er muligt.

§2. Kampe i træningstiden

 1. Skjold Birkerød Fodbold er en klub med mere end 1000 medlemmer og begrænset banekapacitet, hvor det prioriteres, at flest muligt kan deltage i træningen– og især på hverdage i tidsrummet fra 16:30-20:30. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke fast må spilles kamp på hverdage i træningstiden. Ligeledes må ingen hold være tvunget til at aflyse træningen for at andre kan spille kamp.
 2. Man kan ekstraordinært flytte enkelte kampe til træningstiden. Man skal dog på forhånd sikre sig, at træningen for de andre hold, som træner på samme tidspunkt, kan organiseres på mindre områder, således at de(t) hold man evt. deler træningsbane med, ikke behøver at aflyse træningen. Der kræves således positivt samtykke fra de(t) berørte hold. Omvendt forventes det også, at alle hold er positivt indstillede overfor sådanne anmodninger.

§3. Banefordeling

 1. Det er Kontoret, som fordeler banerne til klubbens hjemmekampe. Dette sker under hensyntagen til banernes tilstand og holdenes niveau.
 2. Alle hold har pligt til at spille på den anviste bane. Også selvom nabobanen måtte være tom. Kun hvis dommeren ikke godkender banen, kan der undtagelsesvis spilles på en anden bane.

§4. Opvisningsbanen

 1. Der spilles kun 11-mands og 9-mands kampe på opvisningsbanen.
 2. Af hensyn til græsset, må der højst spilles en kamp per dag på opvisningsbanen. Det er derfor kun udvalgte kampe, som kan spilles på opvisningsbanen.
 3. Det er hjemmeholdets prioritet i forhold til nedenstående liste som bestemmer, hvilken kamp der skal spilles på opvisningsbanen:
  1. Herre Senior 1
  2. Kvinde Senior 1
  3. Hold, som spiller i en række, hvor det kræves at banen er indhegnet, eller hvor der påsættes dommertrio
  4. Højst rangerende hjemmehold jvnf. turneringsreglementets indrangering, idet pigehold så vidt muligt sidestilles med jævnaldrende drengehold
 4. Det er Kontoret, som ud fra ovennævnte retningslinier fastsat af Bestyrelsen, beslutter hvilke kampe der skal spilles på opvisningsbanen.
 5. Ved afvikling af 9-mands kampe på opvisningsbanen, er det hjemmeholdets ansvar at 7-mands målene fjernes fra opvisningsbanen og sættes på plads udenfor hegnet efter kampen.

§5. Flytning af kampe

 1. Såfremt et hold er forhindret i at spille en kamp, skal holdets ledere i god tid inden kampdagen forsøge at få kampen flyttet ved at rette henvendelse til modstandernes trænere/ledere. I de fleste tilfælde findes kontaktinformationer på modstanderklubbens hjemmeside. Alternativt kan modstanderklubben kontaktes via den kontakt, der står opført i holdoversigten i turneringsplanen på DBU Sjællands hjemmeside. Bemærk,at kampflytninger, som gennemføres senere end 14 dage før den fastsatte kampdag normalt vil blive pålagt et gebyr af DBU Sjælland. Flytninger senere end 3 døgn før det fastsatte kamptidspunkt vil udløse et ekstra højt gebyr. Det vil desuden normalt ikke være muligt at flytte en kamp til efter den sidste programsatte kamp i turneringen.
 2. Når flytning er aftalt med modstanderen, og evt. forslag til alternative spilledatoer er fundet, sendes informationer om kampflytningen til Kontoret, inklusive oplysninger om hvem flytningen er aftalt med (gerne kopi af email).
 3. Der kan ikke gives endeligt tilsagn til flytningen af en hjemmekamp,før Kontoret har bekræftet, at det er muligt at afvikle kampen på det ønskede tidspunkt.
 4. Kampflytninger skal meddeles DBU Sjælland af hjemmeholdet. Så ved flytning af udekampe skal holdets trænere/ledere sikre sig, at modstanderne rent faktisk meddeler flytningen til DBU Sjælland. 
 5. Kontoret skal have besked både ved flytning af hjemmekampe og ved flytning af udekampe, idet Kontoret skal godkende modstanderens flytteanmodning inden flytningen kan gennemføres.
Luk