Menu

7. Sponsorater og tøjaftaler

Her kan du læse mere om klubbens politik vedrørende sponsorater og tøjaftaler:

Evt. spørgsmål vedrørende sponsorater og tøjindkøb/-aftaler rettes til klubbens formand.

§1. Tøjpartner

 1. Klubbens tøjpartner er SELECT v/forhandler:
  INTERSPORT Birkerød
  Att: Gert Christiansen
  Hovedgaden 30
  3460 Birkerød
  Tlf: 45 82 27 74
  birkeroed.iso@intersport.dk
  www.intersport.dk
 2. Alle klubbens hold forpligtede til at benytte klubbens tøjpartner i forbindelse med anskaffelse af nyt tøj til holdet. Dette gælder for anskaffelse af alt tøj med klubbens logo på.
 3. Klubbens spilledragt vælges af Bestyrelsen.
 4. Ved anskaffelse af kamptrøjer / kampsæt skal den af Bestyrelsen valgte spilletrøje/spilledragt vælges. I samarbejde med SELECT og Intersport Birkerød har vi fået sammensat et antal sponsorpakker til attraktive priser.
 5. Ved anskaffelse af træningstøj og lignende til brug for klubbens hold, skal dette vælges fra Klubbens kollektion, som er udvalgt af Bestyrelsen. Klubbens kollektion fremgår af prislisten fra klubbens tøjpartner og kan ses og prøves hos klubbens tøjpartner, som også er behjælpelig med vejledning vedrørende klubbens kollektion. I samarbejde med SELECT og Intersport Birkerød har vi desuden fået sammensat et antal træningspakker til attraktive priser.
 6. I helt særlige tilfælde kan der efter aftale og efter forudgående godkendelse af klubbens formand (formand@skjold-fodbold.dk) dispenseres fra ovenstående.
 7. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med tøjsponsorater og tøjindkøb rettes til formanden (formand@skjold-fodbold.dk).

§2. Tøjsposorater

 1. Det står alle hold frit at indgå et holdspecifikt tøjsponsorat.
 2. Ved indgåelse af et holdspecifikt tøjsponsorat, forpligter holdet sig til at benytte sponsortøjet frem til næste sommerpause, med mindre andet aftales.
 3. Hold, der indgår aftale om et holdspecifikt tøjsponsorat, bestiller selv tøj hos klubbens tøjpartner.
  1. Pris på tøj fra klubbens kollektion fremgår af prislisten fra klubbens tøjpartner.
  2. Pris for tryk af klublogo, numre og evt. spillernavn fremgår af prislisten fra klubbens tøjpartner.
  3. Priser for specialtryk samt tryk af sponsorlogo oplyses af klubbens tøjpartner.
  4. Faktura sendes direkte fra klubbens tøjpartner til holdets sponsor.
 4. Indgåelse af tøjsponsorater, der dækker mere end et hold, skal godkendes af klubbens formand (formand@skjold-fodbold.dk).

§3. Engangssponsorater

 1. Det står alle hold frit at indgå aftale med en sponsor, som vil støtte holdet økonomisk med et engangsbeløb.
 2. Sponsoratet opkræves af klubben, som fremsender faktura på sponsorbeløb + moms til sponsor (dvs. i tilfælde af et sponsorat på 10.000 kr. udskrives faktura på 10.000 kr. + 25% moms = 12.500 kr. til sponsor).
  1. Pris på tøj fra klubbens kollektion kan ses på klubbens tøjpartners hjemmeside.
 3. Midlerne fra sponsoratet kan anvendes til dækning af udgifter afholdt af holdet indenfor indeværende regnskabsår.
 4. Ubenyttede sponsormidler tilfalder klubben ved udgangen af regnskabsåret (årsskiftet).
 5. Ved anvendelse af sponsormidlerne føres der regnskab med de anvendte beløb uden moms, idet visse udgifter - f.eks. til stævnegebyrer - ikke er momspligtige.
 6. Ved udlæg sendes dokumentation (regning, faktura, …) for afholdte udgifter til kontoret med tydelig angivelse af formål, hold, sponsoraftale, samt kontonr. hvorefter udlægget refunderes.
 7. Udlæg uden bilag kan ikke refunderes.
 8. Alternativt kan faktura for afholdte udgifter sendes direkte til Kontoret til betaling. I så fald skal Kontoret have besked om formål, hold, sponsoraftale og fakturabeløb umiddelbart efter udgifternes afholdelse. Ellers vil faktura'en ikke blive betalt rettidigt. 

§4. Løbende sponsorater

 1. Ved indgåelse af en flerårig sponsoraftale (løbende sponsorat) kan en sponsor f.eks. få
  1. Plads på klubbens sponsortavle på Birkerød Stadion.
  2. Bandereklamer ved opvisningsbanen på Birkerød Stadion.
  3. Medlemskab af erhvervsklubben, Netværk og Fodbold.
 2. Prisen for løbende sponsorater forhandles individuelt.
 3. Aftale om løbende sponsorater indgås af klubbens formand (formand@skjold-fodbold.dk).

§5. Promovering af sponsorer på klubbens hjemmeside, m.m.

 1. Alle sponsorer kan få deres firmalogo vist på klubbens hjemmeside, samt på klubbens infoskærme på Birkerød Stadion
 2. Ved indgåelse af et sponsorat, sendes sponsors firmalogo i .jpg format til klubbens formand (formand@skjold-fodbold.dk) sammen med information om sponsor:
  1. Navn, tlf. nr. og email for sponsor.
  2. Navn  tlf. nr. og email for kontaktperson hos sponsor.
  3. Link til sponsors hjemmeside.
 3. Visningen af sponsors firmalogo på klubbens hjemmesiden  og på klubbens infoskærme på Birkerød Stadion ophører ved udgangen af klubbens regnskabsår (årsskiftet).
 4. Hvis det er aftalt med sponsor at sponsoratet løber længere end til regnskabsårets afslutning (årsskiftet), skal klubbens formand (formand@skjold-fodbold.dk) have besked herom umiddelbart efter regnskabsårets afslutning (årsskiftet).
Luk