Menu

Indmeldelse

Du skal være meldt ind i klubben for at spille futsal og/eller fodbold i Skjold Birkerød Fodbold. Det er muligt at prøvetræne i 14 dage inden du melder dig ind, men du kan ikke spille kampe før du er meldt ind og indmeldelsen er godkendt af DBU. Det er dog ikke muligt at komme til prøvetræning med MiniSkjold.

OBS - OBS - husk at det er spilleren der skal meldes ikke - ikke en forælder til spilleren - det gælder også MiniSkjold

Hvis du tidligere har spillet fodbold i en anden klub, skal vi også have dit spillercertifikat fra din gamle klub, før du kan spille kampe.

Husk at give klubben besked hvis du får ny adresse, nyt telefonnummer eller ny emailadresse. Dermed sikrer du dig, at du fortsat modtager information fra klubben, og at du ikke bliver opkrævet rykkergebyr, når vi udsender kontingentopkrævning.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret og senest 1 måned før kontingentperiodens udløb (dvs. senest 1. juni eller 1. december). Det er altså ikke nok at du siger til din træner, at du stopper til fodbold. Udmeldelsen kan først træde i kraft, når al restance er betalt. Sker udmeldelsen midt i kontingent perioden, skal der betales for hele perioden.

Alle nedenstående kontingentsatser er pr. halvår. Kontingent betales forud og opkræves i forbindelse med indmeldelse, og derefter 2 gange om året den 1. januar og den 1. juli. For Mini Skjold opkræves kontingent pr. holdforløb.