Menu

1. Deltagelse i stævner og turneringer

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan forvente, og hvordan du skal forholde dig i forhold til:

§1. Deltagelse i stævner og turneringer

 1. Alle hold kan deltage i en (1) ordinær turnering i sommerhalvåret
 2. Hold, der deltager i den ordinære turnering under DBU, DBU Sjælland eller DGI, kan også deltage i den ordinære pokalturnering
 3. Alle ungdomshold (U13-U19), seniorhold og ældre kan deltage i en (1) udendørs vinterturnering i vinterhalvåret
 4. I det omfang der er plads på kunststofbanerne, kan børnehold (U7-U12) deltage i en (1) udendørs vinterturnering i vinterhalvåret. Antallet af børnehold, der kan deltage i udendørs vinterturneringer fastsættes af Bestyrelsen.
 5. Alle hold kan deltage i indendørs turneringer og stævner efter forudgående godkendelse fra afdelingslederen, og under hensyntagen til retningslinjerne for betaling, jvnf. §2. Hvis dele af stævnet/turneringen skal afvikles på hjemmebane (dvs. i de haller, klubben råder over i Birkerød), skal deltagelsen desuden godkendes af kontoret.
 6. Bortset fra de under §1.b nævnte pokalturneringer, kan et hold ikke deltage i mere end en (1) udendørs turnering i sommer- henholdsvis vinterhalvåret, uanset om disse betales af klubben jvnf. §2.
 7. Bestyrelsen kan - af pladshensyn - begrænse antallet af hold, som kan deltage i turneringer, hvor en eller flere af kampene skal afvikles på de baner/haller, klubben råder over i Birkerød. Dette gælder uanset §1.a-§1.e, og uanset om udgiften til deltagelsen i disse turneringer dækkes af klubben eller ved egenbetaling, jvnf. §2.
 8. Turneringsdeltagelsen for Hr. Senior 1 og Kv. Senior 1 fastlægges af cheftræneren i samarbejde med afdelingslederen og er ikke begrænset af ovenstående §1.a-1.f.

§2. Betaling for deltagelse i stævner og turneringer

 1. Medlemskontingentet dækker holdenes deltagelse i
  1. Ordinære turneringer under DBU, DBU Sjælland og DGI
  2. Ordinære pokalturneringer under DBU, DBU Sjælland og DGI
  3. Udendørs vinterturneringer under DBU, DBU Sjælland og DGI, samt private udendørs vinterturneringer
  4. Ordinære futsal turneringer og indendørs turneringer under DBU, DBU Sjælland og DGI
  5. Træningsturneringer under DBU, DBU Sjælland og DGI, som har til formål at forberede spillerne på at gå fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11
  6. Private udendørs turneringer for oldboys/oldgirls og ældre
 2. For hold, hvor DBU Sjælland og DGI udbyder stævner i stedet for en ordinær turnering, dækker medlemskontingentet udgiften til holdets deltagelse i disse stævner.
 3. I tilfælde af at hverken DBU, DBU Sjælland eller DGI udbyder stævner eller turneringer for en given aldersgruppe, dækker medlemskontingentet rimelige udgifter til deltagelse i private turneringer/stævner efter forudgående godkendelse af afdelingslederen.
 4. Medlemskontingentet dækker kun udgiften til deltagelse i en (1) turnering af samme type i samme periode. Kontingentet dækker således ikke både deltagelse i DBU Sjællands futsal turnering og i DGI’s indendørsturnering. Derimod kan et hold i vinterperioden godt både deltage i DBU Sjællands vinterturnering udendørs og i DBU Sjællands futsalturnering indendørs.
 5. Medlemskontingentet dækker ikke deltagelse i andre stævner eller turneringer end dem der er nævnt under §2.a-§2.c ovenfor - uanset om disse måtte være arrangeret af DGI, DBU, en lokalunion, eller en privat stævnearrangør. Udgifter til deltagelse i sådanne stævner skal dækkes ved egenbetaling af deltagerne.
 6. Deltagelse i stævner, hvor der i prisen indgår entré til forlystelsesparker, vil heller ikke være dækket af medlemskontingentet. Dette gælder også stævner under DBU, DBU Sjælland eller DGI så som Bakken Fodboldfestival, Sommerland Sjælland Cup og BonBon-Land Cup.
 7. For Hr. Senior 1 og Kv. Senior 1 er det alene afdelingslederen, der beslutter, hvilke udgifter til turneringsdeltagelse klubben skal dække.

§3. Tilskud til deltagelse i stævner og træningslejre med overnatning

 1. Pr. 1. april 2012 yder klubben ikke længere tilskud til deltagelse i stævner og træningslejre med overnatning.
 2. Såfremt klubbens hold kvalificerer sig til deltagelse i DBU Sjællands afsluttende stævner, hvor deltagelse er obligatorisk, dækker klubben udgiften til holdets deltagelse.

§4. Tilmelding til stævner og turneringer

 1. Tilmelding til stævner og turneringer, hvor udgiften til deltagelse dækkes af klubben, eller hvor en eller flere kampe skal afvikles på de baner/haller, klubben råder over i Birkerød, skal foretages af Kontoret. Dette gælder både indendørs og udendørs turneringer og stævner.
 2. Hold, der selv tilmelder sig stævner og/eller turneringer udenom Kontoret, vil ikke kunne få udgiften til deltagelse betalt af klubben og vil ikke kunne spille kampe på hjemmebane.
Luk