Menu

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret og senest 1 måned før kontingentperiodens udløb (dvs. senest 1. juni eller 1. december). Det er altså ikke nok at du siger til din træner, at du stopper til fodbold. Udmeldelsen kan først træde i kraft, når al restance er betalt. Sker udmeldelsen midt i kontingent perioden, skal der betales for hele perioden.

Du melder dig ud ved at skrive en email til kontoret: kontor@skjold-fodbold.dk.

Angiv venligst navn og fødselsdato på det medlem, der skal meldes ud.