Menu

4. Aflysning og inddragelse af træningstider

Klubben råder over et antal træningsbaner/-tider, som stilles til rådighed af kommunen. Indenfor disse rammer, forsøger klubben så at tilgodese så mange ønsker fra så mange hold som muligt. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan forvente, og hvordan du skal forholde dig i forhold til:

§1. Lukning af baner

  1. Når en eller flere baner er lukkede, f.eks. som følge af regn, sne eller frost, skal alle hold medvirke til at der skaffes plads på de andre baner til de hold, som er berørt af lukningen. Også selv om det betyder, at hvert hold må træne på et meget lille område. Det er bestyrelsens forventning, at alle medlemmer på denne måde vil hjælpe hinanden, således at ingen behøver at aflyse træningen.
  2. Det er Kontoret, som på Bestyrelsens vegne og efter råd fra Kommunen, tager den endelige beslutning om lukning af baner på grund af vejret. Lukning af baner offentliggøres på klubbens hjemmeside og/eller ved opslag på stadion. Kontorets anvisninger vedrørende brug af banerne skal følges!

§2 Aflysning af træning

  1. Hvis et hold har behov for at aflyse et træningspas, skal dette meddeles Kontoret hurtigst muligt således at et andet hold kan få glæde af træningstiden – enten til træning eller til kamp. Hvis et hold i gentagne tilfælde aflyser træningen uden at give Kontoret besked kan træningstiden inddrages.
Luk