Menu

9. Pædofili

Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at formulere en politik regler, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Politikken er ligeledes et signal til forældrene om, at det i Skjold Birkerød er trygt at være barn, og at klubben gør en stor indsats for at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal forekomme.

Endelig er det en politik der skal beskytte vore mange frivillige trænere og ledere, således, at de ikke kan havne i situationer, hvor der kan opstå misforståelser og dermed måske mistanke om motiver og intentioner med deres adfærd over for klubbens børn og unge.

§1. Forebyggelse 

 1. Vi taler ordentligt til hinanden i klubben. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer fra trænere om børnenes/hinandens kroppe.
 2. Det tilstræbes, at nye trænere ikke fra starten skal have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes.
 3. På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med.
 4. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum (undtaget dog taktikmøder o.lign. der kan afholdes efter endt omklædning)
 5. Man inviterer ikke enkelte børn alene hjem til sig.
 6. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 7. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.
 8. Der indhentes børneattest på alle trænere/instruktører over 15 år, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. lov om indhentelse af børneattester

§2. Håndtering af henvendelser om uhensigtsmæssig adfærd

 1. Ved en anmeldelse, en sag om ulovligheder eller ved mistanke herom, er det kun formanden der udtaler sig offentligt, f.eks. til pressen.
 2. Hold hovedet koldt. Selv om en masse spørgsmål vil melde sig: Hvordan beskytter vi børnene? Hvordan undgår vi, at børn og forældre går i panik? Hvordan undgår vi ”heksejagt” og garanterer den mistænktes retssikkerhed?
 3. Dernæst skal mistanken lande på ledelsens bord. Det er ledelsens opgave at vurdere, om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner – eller ingen af delene. Beslutningen har store konsekvenser for enten barnet eller den mistænkte. Derfor er det naturligt, at den træffes af ledelsen, som har det formelle ansvar for klubben. Foreningens ledelse bør i denne fase af en sag altid kontakte DIFs ekspert på området, som vil bistå foreningens ledelse i vurderingen af sagen og evt. henvendelse til myndighederne.
 4. Hvis ledelsen efter grundig overvejelse - og gerne i samarbejde med den person, som nærer mistanken - mener, at mistanken er ubegrundet, må man beslutte ikke at foretage sig mere og forsøge at stoppe eventuel sladder og rygtedannelse.
 5. Finder man derimod mistanken begrundet eller stadig er i tvivl, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubledelsen. Den kan overgives til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser eller der kan indgives en anmeldelse til politiet, som gennem afhøringer og undersøgelser undersøger sagen. Desuden bør forældrene straks orienteres om mistanken og om henvendelsen til myndighederne.
 6. Som ansvarlig leder kan man have brug for at tænke sig om, inden beslutningen træffes. Ofte kan man som leder eller i en bestyrelse være usikre på, om der er grund til at nære mistanke til en voksen træner/leder. Brug DIFs ekspert eller en anden relevant sparringspartner til at drøfte sagen med. Vær i øvrigt diskret og undgå at lege detektiv. Det er politiets opgave!
Luk