Menu

3. Fordeling af træningstider

Her kan du læse klubbens politik for fordeling af træningstider

§1. Overordnede principper

Ved fordelingen af træningstider er det klubbens politik, at der i videst muligt omfang skal tages hensyn til ønskerne fra den enkelte årgang og hvert enkelt hold. Klubben har imidlertid kun en begrænset mængde træningsbaner til rådighed, så Bestyrelsen har besluttet at træningstiderne skal fordeles efter følgende overordnede principper:

 1. I forhold til antallet af ugentlige træningspas prioriteres klubbens hold således (faldende prioritet), idet ældre årgange prioriteres forud for yngre årgange indenfor hver af disse kategorier.
  1. Senior- og ungdomshold i landsdækkende turneringer (dvs. turneringer under DBU)
  2. Ungdomshold i fællesrækker (ØST 1+2, …)
  3. 1.hold/bedste træningsgruppe i ungdomsfodbolden
  4. Øvrige hold/træningsgrupper i børne- og ungdomsfodbolden
  5. Old boys/old girls, veteraner, super-veteraner
 2. Ved fordelingen af træningstider tages der hensyn til spillernes alder
  1. De ældste årgange træner fortrinsvis på de sene træningstider
  2. De yngste årgange træner fortrinsvis på de tidlige træningstider
  3. Ingen i børnefodbolden oplever at træningen slutter efter kl. 19:30
 3. Et træningspas varer som udgangspunkt 1½ time

§2. Udendørs træningstider i sommerhalvåret

I perioden fra påskeferie til efterårsferie, fordeles træningstiderne efter følgende principper:

 1. Senior- og ungdomshold i landsdækkende turneringer (dvs. turneringer under DBU) kan, hvis de ønsker det, få stillet en hel 11 mands træningsbane til rådighed mindst 1 gang om ugen
 2. Ungdomshold i fællesrækker (ØST 1+2, …) kan råde over en ½ 11 mands træningsbane mindst 1 gang om ugen
 3. Senior- og ungdomshold i landsdækkende turneringer kan, hvis de ønsker det, få tildelt 3 ugentlige træningspas
 4. Ungdomshold i fællesrækker (ØST 1+2, …) kan, hvis de ønsker det, få tildelt 3 ugentlige træningspas
 5. Bortset fra hold i landsdækkende turneringer og ungdomshold i fællesrækker, må hold, som ønsker at træne mere end 2 gange om ugen, være indstillede på at det tredje træningspas ligger om fredagen eller på en bane ved en af kommunens skoler
 6. For øvrige senior- og ungdomshold kræves der som udgangspunkt en træningsgruppe på 35¬-45 spillere for at få tildelt hel 11-mands træningsbane
 7. For børnehold kræves der som udgangspunkt en træningsgruppe på 50-60 spillere for at få tildelt en hel 11-mands træningsbane
 8. Det tilstræbes at de hold/årgange, der måtte ønske det, kan træne på græs mindst en gang om ugen
 9. De yngste årgange i børnefodbolden har fortrinsret til at træne på Kunst 2, hvor en stor del af børnefodboldens materialer opbevares
 10. De ældste årgange i ungdomsfodbolden har af fastholdelses-hensyn fortrinsret til at træne på Birkerød Stadion
 11. Hvis der ikke er plads til alle hold på Birkerød Stadion, vil det som udgangspunkt være de ældste årgange i børnefodbolden, og evt. de yngste årgange i ungdomsfodbolden, der får tildelt træningstider på banerne ved kommunens skoler
 12. Det tilstræbes at alle hold på en årgang træner samtidigt, og om muligt på baner ved siden af hinanden
 13. I det omfang det er muligt, tildeles træningstiderne således at den enkelte årgang på skift træner samtidig med henholdsvis årgangen over og årgangen under, for derved at gøre det nemmere at tilrettelægge træningen efter 25/50/25 princippet
Luk