Menu

10. Alkohol og rusmidler

Formålet med denne politik er at sikre, at børn og unge i Skjold Birkerød Fodbold kan dyrke deres sport i et miljø der er fri for alkohol og rusmidler.

§1. Overordnede principper

  1. Gældende lovgivning vedrørende alkohol og rusmidler skal overholdes i forbindelse med alle aktiviteter og arrangementer i Skjold Birkerød Fodbold.
  2. I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i Skjold Birkerød Fodbold må der ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Dette gælder uanset hvor aktiviteten foregår
  3. Trænere og ledere bør afstå fra indtagelse af alkohol og andre rusmidler når de udøver deres trænings- eller ledergerning for klubben.
  4. Trænere og ledere må ikke været berusede eller påvirkede, mens de har ansvar for klubbens medlemmer.

§2. Stævner, turneringer, træningslejre og rejser i klubregi

  1. I forbindelse med stævner, turneringer, træningslejre og rejser i klubregi, påhviler det de deltagende trænere og ledere at tilse, at medlemmer under 18 år ikke indtager alkohol eller andre rusmidler.
  2. Trænere og ledere, der til stævner, til turneringer, på træningslejre eller på andre rejser i klubregi har ansvar for medlemmer under 18 år, må ikke indtage alkohol når der er medlemmer under 18 år til stede.
  3. I forbindelse med stævner, turneringer, træningslejre og rejser i klubregi, må trænere og ledere ikke være berusede eller påvirkede mens de har ansvar for klubbens medlemmer.
Luk