Menu

Kontingentsatser

Der opkræves kontingent på baggrund af det primære hold/årgang, et medlem rent faktisk spiller på.

I kontingentet indgår betaling for futsal og fodbold. 

Superveteraner    

kr. 1.275 / halvår

Veteraner    

kr. 1.275 / halvår

Old Boys     

kr. 1.275 / halvår

Old Girls / Grand Super Veteran     kr. 1000 / halvår
       
Senior    

kr. 1.275 / halvår

Ungsenior på "lukkede hold"   (under 26 år)

kr. 500-600 / halvår

       
Ungdom   U13 - U19

kr. 1.375 / halvår

Børn   U7 - U12

kr. 1125 / halvår

Poder   U4-U6

kr. 900 / halvår

Mini Skjold   2-4 årige  afhængig af forløb
Futsal     kr. 500 / halvår
Fodbold Fitness    

kr. 300 / halvår

eFodbold - eksisterende medlem

eFodbold - IKKE medlem i forvejen

  U8-U15

kr. 200 / halvår

kr 600 / halvår

Passive medlemmer    

kr. 400 / halvår

 

Alle kontingenter betales halvårligt forud den 1. januar og den 1. juli.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kontor senest en måned før kontingentperiodens udløb (hhv. senest 1. juni eller 1. december). Udmeldelse kan først ske når al restance er betalt.

Luk