Menu

Beretning 2009

 

Året har været præget af tilpasning mellem beboeren på Bistrupvej 1, gennem mange år, Skjold Birkerød Fodbold og den nye beboer, på adressen, Birkerød Idrætscenter.

Skjold Birkerød Fodbold, er gemt omme bag det store flotte idrætscenter og man har svært ved at finde om til os, en bedre skiltning om, hvordan man kommer om til os, samt om, hvilke klubber der holder til i idrætscentret, har vi arbejdet for i 2009 og det vil vi fortsætte med i det kommende år.

Bestyrelsen har i 2009 mange gange gjort opmærksom på, såvel skriftligt, som mundtligt overfor kommunen, at vi finder fordelingen af indendørstider i Birkerød Idrætscenter uacceptabel.

Måden man bare fejer os af på og deler tiderne ud til det man har valgt fra kommunens side at kalde indendørs idræt, hvor de får hvad de ønsker og ikke efter behov, finder vi som en grov tilsidesættelse af vores legitime behov for at få passende tid og plads i idrætscentret til indendørsfodbold. Dette vil bestyrelsen ligeledes arbejde videre med i det kommende år.

Bestyrelsen gennemførte i 2009 en tilfredshedsundersøgelse hos medlemmer og forældre. Det samlede resultat af undersøgelsen har været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Det overordnede resultat af undersøgelsen var generelt positivt. Et af de primære punkter, som bestyrelsen vil arbejde videre med er skabelsen af et samlingssted, For klubbens medlemmer, hvor medlemmerne kan mødes, store som små, snakke, spille kort, købe lidt at spise og drikke under uformelle forhold, og som samtidig er vores sted. Til at genskabe klubånd.

Birkerød idrætscenter er en stor succes, det viser antallet af brugere på stedet, men i takt med at succes stiger, bør antallet af parkeringsplader også øges, os der kender byen parkerer i gågaden eller ved gymnasiet men det rækker bare ikke, gæster udefra har alt for svært ved at finde parkeringspladser.

Vi glæder os meget over det nye lysanlæg på vores kunstgræsbaner og ser frem til at, der kommer afskærmning på lamperne, så vi kan få fuld glæde af kapaciteten på lamperne uden at genere naboerne.   

Tak til Idrætsinspektør Christian Tranberg og hans personale for et godt og konstruktivt samarbejde.

Belastningen på vores græsbaner er meget stor og der slides voldsomt på græsset, derfor er vi meget glade for det store engagement der er fra personalets side i at passe og vedligeholde banerne.

I forbindelse med den nye opvisningsbane, har vi i 2009 fortsat dialogen med kommunen, om de mangler, der fortsat er, her tænker jeg primært på et indgangsparti til betaling af entre’, en speakerboks af passende størrelse og en salgs bod.

Endelig har vi også i 2009 været i dialog med kommunen, om nødvendigheden af større renovering af store områder på de øvrige baner, som er meget ujævne.

Klubben – plads til alle
At gøre alle tilfredse med trænings tider og baner, er ikke nogen nem opgave. Alligevel ønsker vi fra bestyrelsens side, at være klubben med plads til alle. Som de fleste andre, vil vi selvfølgelig gøre meget for at skabe de gode fodboldspillere og de gode resultater. Men vi vil ikke glemme de mange, så fra bestyrelsens side, gør vi meget ud af at sikre fornuftige tilbud til alle medlemmer uanset niveau.

Økonomi
I bestyrelsen har vi i nogle år arbejdet med en model, hvor hver afdeling selv disponerer over deres budget. Det er nu helt gennemført, således at hver afdeling har budget svarende til kontingent indtægten i den pågældende afdeling, dog med en sikkerhedsmargen. Målet hermed er at give større ansvarlighed overfor budgettet og at hver afdeling nogenlunde kender sit budget på forhånd.

Igen i år kommer vi ud med et regnskab i balance. I bestyrelsen gør vi meget ud af at være økonomisk ansvarlige og sætter hellere en bremse på forbruget. Det kan lige her og nu føles, som en hæmsko, men på sigt kommer vi længst på denne måde.

Sponsorer
I 2009 har vi fra bestyrelsens side fortsat med et væsentligt fokus på sponsorarbejdet, vi vil forsøget virkelig at udnytte de muligheder vi får i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter.

Det er et meget stort arbejde, men vi er på rette vej og vi ser en ganske positiv udvikling i vores sponsorindtægter, som vi vil arbejde intenst med at videre udvikle i 2010.

Erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” har igen i 2009, vist sig at være et godt samlingspunkt for vores samarbejdspartnere og var også udgangspunktet for en meget vellykket julefrokost i december 2009.

Kontoret
Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden, det er der ikke længere. Der er stor helårs aktivitet både på kunstgræsbanerne og på indendørsfodbold.  
 
Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det kæmpe arbejde i gør med at holde det hele kørende.
 
Pressen 
Igen i 2009 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Birkerød / Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Birkerød Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde. 

Bestyrelsen vil fortsat i det kommende år arbejde for, at klubben bliver mere synlig og får et stærkt positivt image både hos borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Fanklubben
Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe og er der altid med farverige indslag.

En stor tak til fanklubben.

Herre Senior

1. holdet – danmarksserien
Som nævnt de tidligere år: ”Målet på lidt længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold”. Hvilket vi i bestyrelsen arbejder for at skabe de rigtige rammer for, ikke mindst de økonomiske. I forået 2009, så ønsket om tilbagevenden til divisionsfodbold, dog ud til at blive meget vanskeligt, vi var tæt på nedrykning. Holdet var gået i stå og tilliden mellem træner og spillerne var der ikke.

Vi valgte i den forbindelse, til de sidste kampe at overdrage ansvaret for holdet og overlevelse i rækken til Bjørn Grænge, som på flotteste vis, sammen med holdet, undgik nedrykningen ved at vinde 6-0 på hjemmebane over OKS. En stor tak til Bjørn for hjælpen.  

I sommerpausen overtog Tom Nielsen ansvaret for holdet, mange af os kender Tom fra tidligere, idet han har været her 2 gange tidligere. Vi havde store forventninger til Tom og hans arbejde, hvilket han til fulde har indfriet. I efterårssæsonen skulle holdet lige komme i gang under den nye træner, men efterfølgende er det gået rigtig godt og vi ser frem til at spille med om oprykning her til foråret.

I 2009 tog vi også afsked med én af de helt store på fodboldbanerne i Birkerød, Thomas ”Hugger” Jensen valgte at indstille karrieren, kroppen kunne ikke holde til det længere. Tak for mange gode oplevelser til ”Hugger”.

Her i vinterpausen, er der arbejdet meget med at modne vores egne unge spillere til holdet, vi ser frem til at de slår til og bliver faste på holdet.

U21 holdet
Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet, som vi begyndte i 2006.

Vi ser det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således, at vi kan fastholde flere seniorspillere. 

11-mands ungdom over 12 år

Årgang ’96
Første halvår af 2009 (U13 perioden) var for årgangs ’96s vedkommende delt mellem hhv. 7-mands og 11-mands fodbold, hvor i alt 6 hold var tilmeldt i SBU (5) og DGI (1) turneringer. Med overgangen fra U13 til U14 i august påbegyndte hele årgangen, 5 hold, at spille 11-mands fodbold. Henrik Lerbæk blev i juni måned tilknyttet som træner for 1. holdet og uagtet at årgangen i 2009 har været udfordret mht. til at sikre kontinuitet på trænersiden, så er tilslutningen fra spillernes stadig fantastisk med +80 medlemmer på årgangen. Resultatmæssig var efterårssæsonen tilfredsstillende med hhv. 4., 6., 6. og 5. pladser til de fire tilmeldte SBU-hold.

Målsætningen til den kommende sæson er at bibeholde den høje spillertilslutning, sikre kontinuitet på træner/ledersiden og der igennem dygtiggøre spillerne og opnå resultatmæssige forbedringer.

Årgang ’95
Som optakt til sæsonen deltog 2 hold i påsken i et stævne i Holland. 2. holdet spillede i 95-rækken og sluttede som nr. 4, mens 1. holdet – i 94-rækken – opnåede en 3. plads.

Som overgang til U15 etableredes i efteråret en elite øst række, hvor SBU havde 8 pladser, KBU 5 og BBU 1. Efter en flot 2. plads i forårsturneringen (efter Lyngby) kvalificerede 1. holdet sig til en afgørende oprykningskamp mod Køge. Desværre tabtes 0-1 efter forlænget spilletid og 1. holdet forblev dermed i række-1 i efteråret, hvor det skuffende blev til en midterplacering. 2. holdet, der spillede i række-2 sluttede både forårs- og efterårssæsonen midt i rækken.

Årgang ’93-94 (Junior)
En positiv oplevelse fra 2009 sæsonen var at det lykkedes vores tre 11-mandshold i U17 at forblive i deres respektive rækker. Et flot resultat især set i lyset af de store udfordringer forbundet med efterårets sammenlægning af de to årgange og en trænersituation, der bød på sidste øjebliks frafald og ændringer.

Holdene opnåede følgende resultater i efteråret:
  • Klubben fik et 3. divisionshold i efteråret. 1. holdet blev nr. 9 ud af 12 hold
  • 2. holdet spillede i U17, række-1 og blev nr. 4 ud af 6 hold
  • 3. holdet spillede i U17, række-3 og blev nr. 6 ud af 6 hold
  • 4. holdet spillede i U16, række-4 og blev nr. 5 ud af 6 hold 
Målet for forårssæsonen 2010 er en midterplacering i 3. division for 1. holdet og at 2. og 3. holdet forbliver i deres respektive rækker. Herudover tilstræbes det igen at tilmelde et hold i U16. 

Årgangen består pt. af ca. 65 spillere, 5 trænere og 1 årgangsleder.

Årgang ’90-’91-’92 (Yngling)
U19 forår 2009:
Nyoprykket i den nye U19 mesterrække. Årgang ’90 og ’91s sidste sæson sammen. 1. holdet præsterede fremragende i denne halvsæson og sikrede oprykning til 3. division og således en god afslutning for ’90-’91 årgangen. Efterfølgende blev 3 spillere (Joel, Harms & Lars) rykket op i DS-truppen. U19 2. holdet leverede en fin sæson og sørgede for bredde til førsteholdet og klarede at undgå nedrykning fra række-1.

U19 efterår 2009:
Første halvsæson for konstellationen ’91-’92. Som nyoprykket i U19 3. division var målet at undgå nedrykning. Holdet præsterede over al forventning og endte med at vinde rækken sikkert – UDEN ET ENESTE NEDERLAG! 10 kampe, 7 sejre og 3 uafgjorte. Det betød samtidig oprykning til U19 2.division.

Truppen viste samtidig stor bredde, da der blev brugt hele 29 spillere på førsteholdet. I slutningen af sæsonen blev en spiller rykket op i DS-truppen og tre træner med. U19 2.holdet viste også stor bredde og havde mellem 12 og 30 (!) spillere til træning. Holdet klarede lige nøjagtig at blive i række-1 og led også dog under mange skader på U19 1. holdet.

Resultatmæssigt har 2009 været et godt år med ’96 og ’95 i række-1, Juniorer i 3. division og Ynglinge kvalificeret til 2. division. Det er meget længe siden klubben sidst har haft så fint placerede hold. Samtidigt synes antallet af spillere i afdelingen at være stigende og mange unge spillere er med succes ”leveret” til og spiller fortsat i senior-afdelingen.

Dog synes det at knibe mere og mere at få forældre til at involvere sig hvad angår træningen. Uden den nødvendige og basale forældreopbakning kan vores 11-mands ungdomsafdeling ikke fungere optimalt og det nuværende kontingentniveau vil komme under stort pres, hvis flere og flere trænere skal hentes udefra med stærkt forøgede omkostninger til følge.

3-, 5-, 7- & 9-mands ungdom drenge under 12 år

I børnefodbolden arbejdes der fortsat med integrering af DBU´s holdninger og handlinger til børnefodbold - ”Fodbold på børnenes præmisser”.

For at styrke trænernes viden om DBU’s holdninger og handlinger, har klubben ansøgt og fået bevilliget en børnekonsulent de næste 2 år. Skjold Birkerød Fodbold har dog stort behov for en gennemgående person til fortsat at fastholde "Den nye vej" både for eksisterende trænere, men også for nye trænere. Klubben sørger til stadighed for at uddanne vores trænere, da det i børneafdelingen er baseret på frivillige forældretrænere. Over de næste år vil vi få uddannet vores egen Børnekonsulent, så vedkommende kan overtage DBU konsulentens arbejde og selv føre det videre. Og målet må være at vi fremtiden har en årgangstræner i alle årgange, der kan fungere som konsulent for alle nye forældretrænere til gavn for alle fodbold børn i Birkerød

I 2009 afholdt klubben afsluttende 7-mands stævne i SBU-regi. Ikke mindre end 600 spillere var igennem stadion på en enkelt dag. Hertil ikke at forglemme deres forældre og trænere. Den var en god dag i dejligt vejr. Alle havde en god dag med fodbolden i fokus.

Så var der Mikrofodboldskole for de mindste, som blev afviklet i maj. De små gutter er skønne når de knokler rundt på banen med en bold der ikke altid vil med.

Fodboldskole har været afholdt gennem de sidste mange år på stadion. I 2009 valgte vi igen i Børneafdelingen selv at stå for dette arrangement. Søgningen var stor ca. 400 drenge og piger deltog i fodboldskolen både i uge 27 og igen i uge 32. Som noget ekstra kunne vi tilbyde morgenpasning til de børn der havde behov for dette. En succes der helt klart tåler en gentagelse.

I 2009 er der i Børneafdelingen traditionen tro blevet afholdt Lagkagestævne i 7-mandsafdelingen. En sjov dag for både piger og drenge i årgang 97-98-99-00, hvor spillerne blandes på tværs af årgange og køn og spiller masser af fodbold. Dagen slutter med præmier til alle spillerne, som er doneret af vores sponsorer, og et sandt orgie af kager. Rigtig mange forældre medbringer flotte lagkager, fodboldkager, boller, småkager og hvad der ellers er muligt inden for kager. Der er ingen tvivl om at børnene er vilde med dagen.

En nyskabelse i 2008 blev Nissestævnet, som blev afholdt for 3-5 mands afdelingen. Et indendørs stævne, der blev afholdt i vores flotte idrætscenter. Klubber fra Allerød, Lundtofte, Frederiksværk, BSV og Lyngby havde fundet vej til vores flotte stævne, hvor alle børnene fik ”guld” medaljer med hjem. Desværre var der ikke mange piger, der havde lyst til at deltage.

Børneafdelingen har været præget af stor aktivitet i de enkelte årgange. Et aktivitetsniveau som kun kan holdes pga. den store opbakning fra trænere, holdledere og ikke mindst forældrene. Tak til jer alle for jeres ihærdige indsats til gavn for børnefodbolden i Skjold Birkerød Fodbold.

Pige/dameafdelingen

Generelt
Det har været et fodbold år i dame/pigeafdelingen med flere stor succes.

Arbejdet med at finde spillere til de yngre årgange har båret frugt. Vi har tillige fået stabiliseret medlemstallet blandt de ældre årgange, så afdelingen samlet set er kommer over de 200 medlemmer som tidligere har været målsætningen.

Vores problemhold i sidste sæson Damesenior har været suveræne i serie 2, og med tilgang såvel udefra , som fra egne rækker er der nu basis for at rykke op gennem rækkerne, mod danmarksserien.

Afdelingens flagskib på ungdomssiden U18 elite-øst, klarede sig meget flot, men et mesterskab efter forårssæsonen. Det blev tillige til en pokalfinale mod Skovlunde på Birkerød stadion, så det er rigtig flot klaret.

 Der er blevet taget et meget spændende skridt i afdelingen for at hæve kvaliteten for vores yngste spillere. Peter Jakobsen har oprettet ”One Touch” fodboldakademiet for U-15-U11 spillere, hvor over 40 spillere har tilmeldt sig, heraf er 10 udvalgt til eliteakademiet.

Sammen med BSC kan pigefodbolden i Birkerød nu tilbyde specialtræning på alle niveauer.

13 hold har været tilmeldt turneringen i 2009, her af 2 damesenior hold.

Det skal bemærkes at vi har haft 4 hold tilmeldt i U13 afdelingen, hvor der også har været en stor tilgang.

SBU´s Pigeraketten har ikke kunne trække helt så mange deltagere i år, da arrangementet var placeret i en ferie. Så har vi fået lært det med. Arrangementet gentages i 2010.
 
Vores målsætning i 2010 er at fastholde 1, 11 mands dameseniorhold ,hvor alle vores talenter kan spille som seniorer, og at udbygge mulighederne for en tidligere start for vores mindste spillere. Vi ønsker at hæve kvaliteten i de mindste rækker med mere målrettet træning, og bedre mulighed for supervision af trænerne.

På det organisatoriske plan fastholder styregruppen sit arbejdsområde, og fastlægge de overordnede rammer for afdelingen. Styregruppen afholder visionsmøder for hele afdelingen ultimo januar for at stramme op på organisationen, og fastlægge nye mål for fremtiden.

Vi har gennem 10 år udviklet afdelingen efter det muliges kunst. I de næste 10 vil vi stile mod at blive nordsjællands betydeligste dame/pige klub.

Damesenior 7
Line Sander er holdleder for klubens eneste 7 mands hold i senior rækken. Holdet spillede sig i foråret op i mesterrækken – den bedste inden for 7-mandsfodbold i damerækkerne. Holdet klarede sig meget flot med en 1. plads i efterårets turnering. De tager en tørn mere i mesterrækken, og er nået frem til semifinalerne i pokalturneringen.
 
Damesenior 11
Damesenior 11 mands har fået nyt træner team. Lars Nielsen og Per Lehun med erfaring fra danmarksserien, har tilført holdet ny energi og rutine. Med tilgang af 8 juniorpiger samt et par spillere udefra har holdet nu så bredt et fundament at vi tør tro på fremtiden. Holdet vandt serie 2 med en målscore 72-0, og fortsætter i serie 1 i kommende sæson.
 
Pige junior – U18
U18 pigerne vandt i foråret elite-øst rækken. Det blev til et pokalnedelag i finalen til mægtige Skovlunde, men med meriterende sejre over hold som bl.a. Brøndby.

Det var med bange anelser holdet lagde ud i efteråret, med kun 5 spillere tilbage fra mesterholdet. Med ny træner i Peter Jacobsen, nye spillere fra egne rækker og en indædt fightervilje fra alle spiller lykkedes det at blive nr. 4 i rækken i efteråret. Rigtig flot, men kun 2 årg. 92 på holdet.

Desværre var der frafald på vores U18, 2. og flere kampe måtte aflyses i løbet af efteråret. Holdet vil starte i 7 mandsrækken, og så se om der kommer tilstrækkelig tilgang til et 11 mandshold.

Piger – U15
Pige 1 spillede i mesterrækken efter foråret. Trænerne Søren Vagn Andersen og Susanne Lyngholm har haft en stor udfordring med at få integreret nye spillere på holdet. Det rakte til sidsteplads i rækken, men med kraftig pil opad efter sæsonens sidste kampe.

Pige 2 spiller socialt og Jacob Larsen og Claus Bruun har stor succes med at integrere nye spillere på holdet.. Det har medført stor tilgang til afdelingen, og et 3 hold er under opbygning. Pigerne var i efterårsferien i Verona sammen med U-18 , som afslutning på sæsonen.
 
Lilleputpiger – U13
Bjarne Bech der gennem mange år har været træner i pigeafdelingen, har påtaget sig at højne kvalitetsniveauet i afdelingen, bl.a. gennem en struktureret teknisk træning.

I lilleputafdelingen har skjold Birkerød i år været repræsenteret med 4 hold. A holdet har spillet i række 1 , hvor holdet endte på 2 pladsen. Der er en meget store talentmasse i afdelingen så det bliver interressant at følge holdene i årene frem. Lilleput B fik en pæn mellemplacering. mens lilleput C strøg helt til tops. Lilleput D med mange nye spillere kæmpede sig til en beskeden bundplacering.

Miniputpigerne – U11
Vi har i miniputafdelingen set en pæn tilgang som vi håber vil fortsætte i 2010. I forårssæsonen tabte holdet mange kampe, men i løbet af efteråret spillede pigerne sig op og nåede en midterplacering.   Pigerne på B holdet er alle nye og skal lære at spille fodbold. Det er det sociale og lejen med bolden der gælder. Resultaterne er mindre vigtige.
 
Mikroputter U-9/U7
Pigeafdelingens målsætning om at tilbyde pigefodbold i en tidligere alder fortsætter. 12-16 piger i alderen 6-8 år stormede rundt på banerne og deltog i SBU´s nye 5 mands turneringsform, hvor der spilles flere kampe på en dag. Det har været en stor succes som kommer til at præge udviklingen i afdelingen fremover.

På bestyrelsens vegne

Ejvind Christensen
Formand
 
Birkerød den 1. februar. 2010.
 
Luk