Menu

Indkaldelse til ordinær generelforsamling 30.marts

image
28. februar 2023 kl. 13:45

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Skjold Birkerød Fodbold torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.30.  

 

Generalforsamlingen holdes i Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Lokale 1.1 

 

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Formandens beretning. 
  3. Regnskabsfremlæggelse. 
  4. Budget fremlæggelse. 
  5. Indkomne forslag 
  6. Valg af formand. 

Henrik Sloth-Ollendorff genopstiller

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Michael Krogh genopstiller

Sebastian Ramsing genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
  2. Valg af revisor. 
  3. Evt. 

 

Forslag til dagsordenen sendes til formanden på formand@skjold-fodbold.dk senest 14 dage før.  

 

 

 

Luk