Menu

Beretning 2008

Traditionen tro kan jeg indlede beretningen med følgende ord om det foregående år:
2008, igen et godt år for Skjold Birkerød Fodbold.

Det er meget glædeligt, at vores omgivelser igen er ved at have taget en form, der gør at vi fra bestyrelsens side igen kan koncentrere vores indsats om driften og udviklingen af fodboldklubben. 

Birkerød Idrætscenter / Birkerød Stadion
Vores daglig dag fungerer tilfredsstillende og vi har et godt samarbejde med Christian Tranberg, Peter Fogh, Benny Jørgensen og de øvrige medarbejdere.

Vi mærker en stor interesse fra personalets side til virkelig, at gøre en indsats for, at vedligeholde banerne bedst muligt og passe området som helhed.
 
I forbindelse med den nye opvisningsbane, har vi i 2008 været i dialog med kommunen, om de mangler, der fortsat er, her tænker jeg primært på et indgangsparti til betaling af entre’, en speakerboks af passende størrelse og en salgs bod.
 
Når det er sagt, skal det også nævnes at vores nye bane, er af fodboldsiden Ligsbold.com nomineret til prisen, som en af rækkens bedste.
 
Endelig har vi også i 2008 påpeget, overfor kommunen, nødvendigheden af større renovering af store områder på de øvrige baner, som er meget ujævne.
 
I bruger rådet for Birkerød Idrætscenter, er vi gået med i en arbejdsgruppe, hvor vi skal se på anvendelse af området bag tribunen på stadion.
 
Ligeledes har vi i bruger rådet påpeget den mangelfulde skiltning, der skal vise vej til fodboldbanerne og den manglende belysning på blandt andet den udendørs trappen. Vi har også foreslået, at der opsættes skilte, der i perioder tillader parkering på busholdepladsen.   
 
 
Klubben – plads til alle
At gøre alle tilfredse med trænings tider og baner, er ikke nogen nem opgave. Alligevel ønsker vi fra bestyrelsens side, at være klubben med plads til alle
 
Som de fleste andre, vil vi selvfølgelig gøre meget for at skabe de gode fodboldspillere og de gode resultater.
 
Men vi vil ikke glemme de mange, så fra bestyrelsens side, gør vi meget ud af at sikre fornuftige tilbud til alle medlemmer uanset niveau.
 
Økonomi
Igen i år kommer vi ud med et regnskab i balance. I bestyrelsen gør vi meget ud af at være økonomisk ansvarlige og sætter hellere en bremse på forbruget, end vi tager en unødig chance.
Det kan lige her og nu føles, som en hæmsko, men på sigt kommer vi længst på denne måde.  

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der også oprettet en ny tilskudsordning til foreningerne i kommunen. Den nye tilskudsordning komme vi nu til at se effekten af og den betyder at vi i fodboldklubben får reduceret vores tilskud fra kommunen.

I bestyrelsen ønsker vi at bevare den høje service, vi giver til vores medlemmer, trænere og ledere og har derfor været nødsaget til at forhøje kontingentet tilsvarende for at bevare balancen i økonomien.

Sponsorer
I efteråret 2007 har vi fra bestyrelsens side sæt ekstra fokus på sponsorarbejdet, vi vil forsøget virkelig at udnytte de muligheder vi får i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter.

Det er et meget stort arbejde, men vi er på rette vej og vi ser en ganske positiv udvikling i vores sponsorindtægter, som vi vil arbejde intenst med at videre udvikle i 2009.
 
Erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” har i 2008, vist sig at være et godt samlingspunkt for vores samarbejdspartnere og var også udgangspunktet for en meget vellykket julefrokost i dec. 2008.
 
Kontoret
Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden, men igen i denne vinter oplever vi på den administrative side, at vi næsten er gået over til helårs drift p.g.a. de meget store aktiviteter på kunsstofbanerne.  

Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det kæmpe arbejde i gør med at holde det hele kørende.

Pressen
Igen i 2008 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Birkerød / Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Birkerød Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde. 

Fanklubben
Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe og er der altid med farverige indslag.

En stor tak til fanklubben.

Samarbejde med andre klubber
I forhold til 2007, så har 2008 igen budt på flere følere om samarbejde. Vi ser på muligheden for samarbejde med klubber i kommunen i vores nærområde, Holte og Høsterkøb.

Endvidere er vi i dialog med Allerød Boldklub, hvor vi er i den indledende fase og ser på hold / træningssamarbejde primært på U17, U19 og U21 niveau, samt på pigesiden.  
 
Herre Senior

1. holdet – danmarksserien
Som nævnt tidligere år er "Målet på længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold". Hvilket vi i bestyrelsen arbejder for at skabe de rigtige rammer for, ikke mindst de økonomiske.

I 2008 har holdet været gennem et meget markant generationsskifte, hvor gennemsnitsalderen på spillerne på holdet vel er faldet med 10 år.
 
Mange af vores egne ung spillere, er ved at etablere sig på holdet, hvilket er meget positive, ligesom det er meget glædeligt, at der stadig er nogle af de lidt ældre spillere der holder ved og er med til at give holdet rygrad.
 
Efterårssæsonen har på det resultatmæssige ikke været prangende, så målet for foråret bliver at overleve i danmarksserien, hvilket vi ser som et absolut opnåeligt mål.
 
På trænerposten har vi forlænget aftalen med Kjeld Svendsen, vi er glade for det arbejde Kjeld har gjort med holdet og ser frem til, at han får de sidste brikker til at falde på plads, så der kommer flere sejre i hus.
 
U21 holdet
Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet, som vi begyndte i 2006.
 
Vi ser det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således, at vi kan fastholde flere seniorspillere.
 
Senior 2 og 3 
På senior siden satser vi fortsat på udvikling af egne spillere og har derfor engageret vores tidligere 1. Holdsspiller Freddi Kairies til at varetage denne opgave.
 
Endvidere var det også meget dejligt at vores 3. Hold fungerer rigtig godt, ikke mindst takket været en super indsats fra Kent Burmeister. 
 
Oldboys / Veteran
Vores oldboys og veteran afdeling er ”still going strong” og det er dejligt at der er så mange i denne gruppe, som fortsat har glæden ved at spille fodbold.

BSC - Birkerød Sports College
Fodboldlinien på Birkerød Gymnasium og 10. klasses skolen på Manziusgården kører nu på andet år. Vi er 28 elever heraf 8 piger. Som træner på Birkerød Sports College er Luiz Antonio Ferreira blevet erstattet af Allan Nielsen. Peter Rasmussen er fast tilknyttet 1. – 2 gange ugentlig som hjælpetræner. 

Udover træningen har vi haft sociale arrangementer og gæstebesøg:
John Faxe.
Thomas Hviid: Kiropraktor
Kick-boksning
Michael Toft: Street-fodbold
Sportsdans
 
Igen i år tager BSC på studietur Grækenland fra d.02.04.09 – 08.04.09.

Drenge ungdom over 12 år
Det er lykkes at fastholde antal spiller i ungdom, samtidigt med at niveauet er kraftigt forbedret.

Årgang 96 er stadig en meget stor årgang med 85 medlemmer. Der er 5 hold i årgangen, 2 x 7 mands og 3 x 11 mands. De tre 11 mands hold er netop begyndt at spille 11 mands fodbold, efter som den første årgang har været med til at spille 7 mands fodbold i flere år. Det bliver spændende at se hvordan det vil gå dem i 11 mands turnering, det bedste hold bevarede dog deres placering i række 1.
 
Det lykkes årgang 95 at stille med 3 hold, selv om det kneb til sidst. Andet hold vandt række 3 og førsteholdet ligger stadig i den bedste række. De spiller lige op med de bedste hold i landet, se mere om det stabile tophold på http://birkeroed95.homepage.dk
 
Årgang 94 spiller med 2 x 11 mands hold og et 7 mands hold, hvilket viser at årgangen har godt fast i bredden. Deres første hold spiller stadig gode kampe, men er lidt for svingende i præstationer til at rykke op i den bedste række.
 
Årgang 93 har stillet med 2 hold som begge vandt deres række og er derfor rykket en række op. Første holdet til Mester rækken og 2 holdet til række 2. Et højt niveau som det bliver spændende at se om de kan holde i denne sæson.
 
Årgang 92 har også stiller med 2 hold, selv om det har knebet lidt med at få stillet hold. Men 2 holdet blev nr.3 og rykkede op. Ud over dette er der kommet nye spiller til således at det ser ud til der kan stilles 2 hold igen i år uden problemer. 1. holdet vandt Mester rækken og stiller nu op i den næstbedste række for årgangen, Elite øst.  Dette er det højeste niveau for juniorer i klubben i flere år. En hård test bliver den næste kamp i pokal turneringen, hvor de stadig er med og spiller hjemme mod Brøndbys liga hold den 15 marts kl. 18:15
  
Ynglinge stiller med 2 hold. Ynglinge 1 vandt række1 og spiller nu igen i mesterrækken. Og meget flot forblev 2 holdt i række 1 og vi håber at ynglinge afdelingen kan udbygge senior afdelingen med endnu et hold til sommer.

Børneafdelingen drenge under 12 år
I børnefodbolden arbejdes der fortsat med integrering af DBU´s holdninger og handlinger til børnefodbold ”Fodbold på børnenes præmisser”.

Det betyder, at børn til og med 8 år trænes og bør spille stævner. På den måde får det enkelte barn bedst udbytte af tiden på fodboldbanen. Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Indlæring sker bedst gennem leg. Børnene opdrages fra starten til at kunne spille flere pladser.
 
Børn fra 9 til og med 12 år spiller turneringer når de spiller 7v7. Det er vigtigt at børnefodbold spilles på børnenes præmisser, hvor det er den gode stemning, der er vigtig – ikke resultatet. Der bør principielt ikke foretages resultatformidling i børnefodbold. Der skal i langt højere grad fokuseres på udvikling af spillernes færdigheder.
 
Fodboldskoler har været afholdt gennem de sidste mange af på stadion gennem DGI. I 2008 valgte vi i Børneafdelingen selv at stå for dette arrangement. Søgningen var stor ca. 150 drenge og piger deltog i fodboldskolen både i uge 27 og igen i uge 32. Som noget ekstra kunne vi tilbyde morgenpasning til de børn der havde behov for dette. En succes der helt klart tåler en gentagelse.
 
I 2008 er der i Børneafdelingen traditionen tro blevet afholdt Lagkagestævne i 7-mandsafdelingen. En sjov dag for både piger og drenge i årgang 96-97-98, hvor spillerne blandes på tværs af årgange og køn og spiller masser af fodbold. Dagen slutter med præmier til alle spillerne, som er doneret af vores sponsorer, og et sandt orgie af kager. Rigtig mange forældre medbringer flotte lagkager, fodboldkager, boller, småkager og hvad der ellers er muligt inden for kager. Der er ingen tvivl om at børnene er vilde med dagen.
 
En nyskabelse i 2008 blev Nissestævnet, som blev afholdt for 3-5 mands afdelingen. Et indendørs stævne, der blev afholdt i vores flotte idrætscenter. Klubber fra Allerød, Lundtofte, BSV og Lyngby havde fundet vej til vores flotte stævne, hvor alle børnene fik ”guld” medaljer med hjem. Desværre var der ikke mange piger, der havde lyst til at deltage, men det håber vi bliver tilfældet i 2009.
 
2008 skulle blive året hvor vi skulle sige farvel til årgang 96, der nu rykker til 11-mandsafdelingen. Årgang 96 spiller i indeværende sæson 11-mandsbold med 3 af deres 6 hold.
 
I juledagene havde mange fra børneafdelingen valgt ikke at holde juleferie, men fortsætte træningen i idrætscentret så mange dage som muligt.
 
Børneafdelingen har været præget af stor aktivitet i de enkelte årgange. Et aktivitetsniveau som kun kan holdes pga. den store opbakning fra trænere, holdledere og ikke mindst forældrene. Tak til jer alle for jeres ihærdige indsats til gavn for børnefodbolden i Skjold Birkerød Fodbold.

Dame/pigeafdelingen
Det har været et fodbold år i dame/pigeafdelingen med op og nedture. Arbejdet med at finde spillere til de yngre årgange har været en succes. Hvad der måtte blive tabt i de ældre årgange, vindes rigeligt ind i de yngre. Afdelingen er samlet set ved at runde 200 medlemmer.

Det har været lidt af en fiasko at vi i afdelingen ikke har været i stand til at holde et dameseniorhold i serie 1. Nu skal vi til at begynde forfra her i 2009 med et hold i serie 2. Vi har ikke været bredt nok funderet. Der har været mange overvejelser om hvordan vi kunne fastholde og bibringe seniorafdelingen ny energi.
 
U18 Pigejunior 1, har klaret sig suverænt i elite-øst rækken. 13 hold har været tilmeldt turneringen i 2008, her af 2 damesenior hold.
Det skal bemærkes at vi har haft 4 hold tilmeldt i U13 afdelingen, hvor der også har været en stor tilgang. SBU´s Pigeraketten har været et tilløbsstykke med 120 deltagere ud af 125 mulige. Arrangementet gentages i 2009.
 
Vores målsætning i år er at fastholde et 11 mands dameseniorhold, hvor alle vores talenter kan spille som seniorer, og at udbygge mulighederne for en tidligere start for vores mindste spillere. Vi ønsker at hæve kvaliteten i de mindste rækker med mere målrettet træning, og supervision af trænerne.
På det organisatoriske plan udvider styregruppen sit arbejdsområde og fastlægger de overordnede linier for afdelingen. Med ansættelse af Lars Netteberg som 11 mandskoordinator bliver elite arbejdet styrket, samtidig med at vi fastholder breddearbejdet.
 
Damesenior 7
Line Sander er holdleder for klubens eneste 7 mands hold i senior rækken. De spillede sig i foråret op i mesterrækken – den bedste inden for 7-mandsfodbold i damerækkerne. Holdet klarede sig meget flot – fik en 2. Plads i efterårets turnering. De tager en tørn mere i mesterrækken.

Damesenior 11
Damesenior 11 mands havde fået hænderne fulde da de efter forårssæsonen suverænt rykkede op i serie 1. Antallet af spillere og bredden i truppen manglede, så det blev til kun 1 sejr. Dette rakte dog til en næstsidste plads, hvilket havde været nok til forbliven i serie 1. MEN på grund af at holdet var udeblevet fra en kamp, så blev holdet sidst da man ved pointlighed rykker ned under ved udeblivelser – en meget dum handling! Nu må holdet starte i serie 2 igen. I skrivende stund ser det ikke godt ud med antallet af spillere. Vi har hyret en ny træner – Jesper Kondo, men vi skal også have tilgang af spillere for at kune stille med et 11-mands hold i foråret. 

Pige junior – U18
U18 pigerne startede foråret i elite-øst og trods gode kræfter var rykket op på senior, kom der 3 ´93 ere fra egne rækker samt 3 fra Hillerød klubben KBK – bla. en stærk målmand.
U18 blev nr. 3 i rækken efter foråret og på en delt 1. plads efter efterårsturneringen. En meget flot præstation af vores U18 piger. Desværre var der frafald for vores U18, 2. Hold og det blev således nedlagt i år. Truppen i U18 truppen er derfor ikke særlig bred. Pigerne var sammen med Fodbold College i Grækenland på træningstur – både sportslig og socialt vellykket. U18 har pt. 2 piger på DBU´s U16 talencentre – flot.
  
Piger – U15
Pige 1 spillede sig flot i mesterrækken efter efteråret.
Pige 2 spiller socialt og har stor succes med at integrere nye spillere på holdet.. Det har medført stor tilgang til afdelingen. U15 har i årets løb haft 2 piger med på DBU´s U15 talentcenter – flot gået. Pigerne var i sommer i Horsens på træningstur og i efterårsferien var alle i Barcelona, som afslutning på sæsonen.
 
Lilleputpiger – U13
I lilleputafdelingen har skjold Birkerød i år været repræsenteret med 4 hold. A holdet har spillet i række B, hvor holdet endte på en midterplacering. Der er meget store talenter på holdet så det bliver interressant at følge holdet i årene frem. Lilleput B+C fik en pæn mellemplacering mens lilleput D med mange nye spillere kæmpede sig til beskeden bundplacering.
 
Miniputpigerne – U11
Vi har i miniputafdelingen set store tilgang fra 2007 fortsætte ind i 2008. I forårssæsonen tabte holdet mange kampe, men i løbet af efteråret spillede pigerne sig op og nåede en midterplacering. Pigerne på B holdet er alle nye og skal lære at spille fodbold. Det er det sociale og lejen med bolden der gælder. Resultaterne er mindre vigtige.
 
Microputter U-9
Pigeafdelingens målsætning om at tilbyde pigefodbold i en tidligere alder fortsætter. 12-16 piger i alderen 6-8 år stormede rundt på banerne og deltog i SBU´s nye 5 mands turneringsform, hvor der spilles flere kampe på en dag. Det har været en stor succes som kommer til at præge udviklingen i afdelingen fremover.
 
 
 
Vi har én rigtig god klub og det kan vi alle være stolte af.
 
Til sidst skal der lyde én stor tak til alle, som gør én indsats for klubben.
 
 
Vision for fremtiden
 
Vi skal være én attraktiv fodboldklub
som har noget at byde på både
menneskeligt, socialt og sportsligt
 

Fodbold med glæde og begejstring!

 

På bestyrelsens vegne
 
Ejvind Christensen
Formand
 
Birkerød den 28. januar 2009
 
Luk