Menu

Beretning 2010

Igen i år har vi haft et meget højt aktivitetsniveau på det sportslige område for vores omkring 1.000 medlemmer.

 Vi har primært deltaget i turneringer under SBU, både ude og inde turneringer, men benytter også andre tilbud.

 Endvidere har vi i det forløbne år blandt andet arrangeret følgende:

 Mikrofodboldskole

Pigeraketten – Aflyst i 2010

Rudersdalmesterskaberne for piger

Bakken festival stævnet (7-mds)

Fodboldskolen uge 31 & 32

Julemandsstævne

Afsluttende finalestævne inde

Jyske-3bold storstævne 

U-16 pige landskampe

Et stor tillykke til vores 2 første hold. Til damerne for deres oprykning til Kvindeserien og til herrerne med den flotte 1. plads efter første halvdel af turneringen.

For at højne vores generelle sportslige niveau, sluttede vi året af med at ansætte en sportschef, Richard Lilja, med et højt fagligt niveau indenfor det fodboldmæssige til udvikling af unge fodboldspillere, til vores 11 mands drenge hold. Sportschefens opgave er at samarbejde med trænerne og hjælpe til med at højne det sportslige tilbud for alle holdene inden for området.

Under DBU er der indført en ny ordning om Børnekonsulenter, som vi er kommet med i, i 2010.

Målet med arbejdet med børnekonsulenterne er at alle nye børn og forældre modtages af veluddannede børnekonsulenter, samt at alle klubbens trænere efterlever holdninger og handlinger i DBU’s ”Bedre Børnefodbold”. 

Vi har søgt om økonomisk støtte til projektet med børnekonsulenter fra kommunens ”start og udviklingspulje”.  Vores ansøgning til projektet blev positivt modtaget og vi er blevet tildelt støttet til projektet, hvilket vi er meget glade for.

I det hele taget gør vi meget for at dygtiggøre vores trænere. I 2010 har vi haft et større antal trænere fra børnefodbolden på kursus i Lyngby Boldklub, hvor der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Andre trænere er blevet tilmeldt på DBU’s  B og A kursus.

I 2010 besluttede vi også, at vi her fra primo 2011, vil indgå i FC Nordsjællands ”Fodbold Samarbejde Nordsjælland”.  Vi forventer os meget af dette samarbejde på det sportslige område, hvor vores trænere får mulighed for at suge til sig af kompetencer og viden fra trænerstaben i FC Nordsjælland. Udvalgte spillere får mulighed for at snuse til om fodbold på et højere niveau, er noget for dem, i samarbejde med vores kontaktpersoner til FC Nordsjælland, så vi bedre kan sikre os, at de ikke helt falder fra, hvis topfodbold ikke er noget for dem eller de ikke har niveau til det.  

Der er blevet  arbejdet med at få rigtig gang i vores klublokale med faste åbningstider for de unge medlemmer. Vi søgte og fik støtte fra ”Søndervangshallen’s Fond” til indkøb af div. spil til lokalet – tak for det. Lydia vil i 2011 arbejde videre med klublokaleprojektet og håber meget på forældre opbakning, hvor forældre på skift vil tage nogle vagter i lokalet.

Vi har deltaget i et par møder, sammen med de andre foreninger i Birkerød Idrætscenter, om det ”fremtidige klublokale”.  Vi har udarbejdet et forslag, til det ”fremtidige klublokale” på området bag Cafe Grundtvig.  Forsalget blev positivet modtaget og Idrætsinspektør Christian Tranberg ville præsentere forslaget for relevante personer i Rudersdal Kommune, Vi afventer en tilbagemelding på dette.    

Bestyrelsen har i 2010 valgt en ny partner på tøj området fra 2011, valget er faldet på Kelme, som vi har fået et attraktivt tilbud fra. Samtidig får medlemmerne mulighed for at handle på nettet og via klubshoppen at få Kelme’s produkter til nedsat pris.

2010 blev også året, hvor vi valgte at udskille Birkerød Sports College fra Skjold Birkerød Fodbold. Det skete i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 9.11.2010,

hvor der efterfølgende blev oprettet en selvstændig forening for BSC..

Årsagen til dette var, at for at videreudvikle BSC er der brug for egen bestyrelse hertil og det giver mulighed for udvide med andre sportsgrene.

De næste 3 punkter er gentagelser fra sidste årsberetning og vi er desværre ikke kommet så meget videre, men det holder os ikke fra fortsat at………:

I forbindelse med den nye opvisningsbane, har vi i 2010 fortsat dialogen med kommunen, om de mangler, der fortsat er, her tænker jeg primært på et indgangsparti til betaling af entre’, en speakerboks af passende størrelse og en salgs bod.

 Endelig har vi også i 2010 været i dialog med kommunen, om nødvendigheden af større renovering af store områder på de øvrige baner, som er meget ujævne. Dette er efterhånden et behov, som vi har påpeget gennem mange år uden der er fundet økonomi hertil.

Skjold Birkerød Fodbold, er gemt omme bag det store flotte idrætscenter og man har svært ved at finde om til os, en bedre skiltning om, hvordan man kommer om til os, samt om, hvilke klubber der holder til i idrætscentret, har vi arbejdet for i 2010 og det vil vi fortsætte med i det kommende år.

Der er nu i forbindelse med idrætscentrets brugerråd nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med skiltningen.

Igen i år vil vi gerne sige tak til Idrætsinspektør Christian Tranberg og hans personale for et godt og konstruktivt samarbejde.

Klubben – plads til alle

At gøre alle tilfredse med træningstider og baner, er ikke nogen nem opgave. Alligevel ønsker vi fra bestyrelsens side, at være klubben med plads til alle

Som de fleste andre, vil vi selvfølgelig gøre meget for at skabe de gode fodboldspillere og de gode resultater.

Men vi vil ikke glemme de mange, så fra bestyrelsens side, gør vi meget ud af at sikre fornuftige tilbud til alle medlemmer uanset niveau.

Under mottoet ”flest muligt  - længst muligt”.

Økonomi

Igen i år kommer vi ud med et regnskab i balance. I bestyrelsen gør vi meget ud af at være økonomisk ansvarlige og sætter hellere en bremse på forbruget. Det kan lige her og nu føles, som en hæmsko, men på sigt kommer vi længst på denne måde.

Sponsorer

I 2010 har vi fra bestyrelsens side fortsat med et væsentligt fokus på sponsorarbejdet, vi vil fortsat søge at udnytte de muligheder vi fået i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter.

Det er et meget stort arbejde, men vi er på rette vej og vi ser en positiv udvikling i vores sponsorindtægter, som vi vil arbejde intenst med at videre udvikle i 2011.

Erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” har igen i 2010, vist sig at være et godt samlingspunkt for vores samarbejdspartnere og var også udgangspunktet for en meget vellykket julefrokost i dec. 2010.

Kontoret

 

Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden, det er der ikke længere. Der er stor helårs aktivitet både på kunstgræsbanerne og på indendørsfodbold.  

 Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det store arbejde i gør med at holde det hele kørende.

Pressen

Igen i 2010 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Birkerød Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde. 

Bestyrelsen vil fortsat i det kommende år arbejde for, at klubben bliver mere synlig og får et stærkt positivt image både hos borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Fanklubben

Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe og er der altid med farverige indslag. En stor tak til fanklubben.

 

Herre Senior

1. holdet – danmarksserien

Som nævnt de tidligere år: ”Målet på lidt længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold”.

Hvilket vi i bestyrelsen arbejder for at skabe de rigtige rammer for, ikke mindst de økonomiske.

Vi har et klart ønske om flere af vores egne spillere på 1. holdet. For at give dette ønske bedre mulighed for at kunne gennemføres har vi 2010 tilknyttet vores tidligere U19 træner Rasmus Monnerup til 1. holdet som assistenttræner.

Vi tror på dette giver lidt mere tryghed til de unge spillere og der er da også flere af dem, der har været med på holdet i løbet af efteråret, så vi tror vi er på rette vej.

Sæsonen 09/10 blev resultatmæssigt på det jævne vi sluttede, som nr. 6, 10 point fra oprykning.

Starten på sæsonen 10/11 har der i mod været meget opløftende, efter første halvdel af sæsonen ligger vi på 1. pladsen. Men skarpt forfulgt af flere stærke konkurrenter, så der venter et spændende forår.

U21 holdet

Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet, som vi begyndte i 2006.

Vi ser det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således, at vi kan fastholde flere seniorspillere, specielt nu hvor Rasmus Monnerup er med omkring U21 holdet.

Øvrige afdelinger, se særskilt beretning  

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til alle trænere og ledere og øvrige frivillige hjælpere, som er med til at få det hele til at fungere og til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sæson.

På bestyrelsens vegne

Ejvind P. Christensen

Formand

Birkerød den 7. februar. 2011.