Menu

Beretning 2011

 

Igen i år har vi haft et meget højt aktivitetsniveau på det sportslige område for vores omkring 1.000 medlemmer og mange trænere og ledere.

 

Vi har primært deltaget i turneringer under SBU, både ude og inde turneringer, men benytter også andre tilbud.

 Endvidere har vi i det forløbne år blandt andet arrangeret følgende:

 Mikrofodboldskole

Pigeraketten

Bakken festival stævnet

Fodboldskolen uge 26 & 31

Introdage i børnefodbolden for både piger og drenge

U-19 drenge landskamp

 Af særlige flotte resultater vil jeg nævne U19 holdet vinder af 2 division og herre senior 1 med en super flot oprykning til 2 division – stort tillykke med de flotte resultater.

 Endvidere har nogle af vores pigetrænere fra pigeafdelingen deltaget i et spændende tv projekt under overskriften – Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil – det blev til en spændende og inspirerende udsendelsen, som har været vist i tv.

 Sportschef og børnekonsulenter

 Vi har i 2011 haft ansat en sportschef, med et højt fagligt niveau indenfor det fodboldmæssige til udvikling af unge fodboldspillere, til vores 11 mands drenge hold. Sportschefens opgave var i  samarbejde med trænerne, at hjælpe til med at højne det sportslige tilbud for alle holdene inden for området.

 Under DBU er der indført en ny ordning om Børnekonsulenter, som vi er kommet med i, i 2010 og 2011- til at understøtte opstarten af dette arbejde i klubben stillede DBU Sjælland en konsulent til rådighed. Målet med arbejdet med børnekonsulenterne er at alle nye børn og forældre modtages af veluddannede børnekonsulenter, samt at alle klubbens trænere efterlever holdninger og handlinger i DBU’s ”Bedre Børnefodbold”. 

 Strategi og målsætning

 

Under arbejdet med sportschefen og børnekonsulenterne, rejste der sig nogle spørgsmål i bestyrelsen om målsætning og strategi for klubben. Vi satte derfor en proces i gang, hvor vi ved hjælp af en ekstern tovholder, som kender klubben, har holdt 3 længere møder, hvor bestyrelsen har sat en proces i gang, om at få en tydeligere målsætning og strategi for klubben. Det foreløbige resultat blev præsenteret på et møde lørdag den 21. januar 2012, hvor alle trænere og ledere var inviteret. Der er nu ved at blive nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de enkelte underpunkter. 

Uddannelse af trænere

 

I det hele taget gør vi meget for at dygtiggøre vores trænere. Igen i 2011 har vi haft et større antal trænere fra børnefodbolden på kursus i Lyngby Boldklub, hvor der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Andre trænere er blevet tilmeldt på DBU’s  B og A kursus.

 Tillykke til Rasmus Monnerup der netop har bestået eksamen som A-træner under DBU

 Fodbold Samarbejde Nordsjælland

 

I begyndelsen af 2011 trådte vi officielt ind i samarbejdet med FC Nordsjælland et samarbejde vi forventer os meget af på det sportslige område, hvor vores trænere får mulighed for at suge til sig af kompetencer og viden fra trænerstaben i FC Nordsjælland i

forbindelse med div. Workshops, som vores trænere inviteres til. Udvalgte spillere får mulighed for at snuse til om fodbold på et højere niveau, er noget for dem, i samarbejde med vores kontaktpersoner til FC Nordsjælland, så vi bedre kan sikre os, at de ikke helt falder fra, hvis topfodbold ikke er noget for dem eller de ikke har niveau til det. 

Klublokalet 

Arbejdet med klublokalet kom desværre ikke rigtig videre i 2011, der er heldigvis ved at komme nye ressourcer til,  så vi håber på et bedre resultat i 2012.

Arbejder med nye evt. fælles klublokaler omkring Cafe Grundvig, er p.t. meget stillestående.

 Tøjpartner

 

Første år med vores nye tøjpartner Kelme har været tilfredsstillende og vi ser frem til at udvikle og udbygge samarbejdet i de kommende år.

 Samarbejde med Birkerød Sports College

 Samarbejdet med BSC, efter BSC blev udskilt fra Skjold Birkerød Fodbold, som en selvstændig forening, går fortsat godt. Der er planlagt en større fælles tur til Tyrkiet i påsken 2012 og der er aftalt et møde mellem repræsentanter fra de 2 bestyrelser, hvor vi skal drøfte, hvordan vi kan udvikle og optimere samarbejdet mellem os.  

Klubben – plads til alle

 

At gøre alle tilfredse med træningstider og baner, er ikke nogen nem opgave. Alligevel ønsker vi fra bestyrelsens side, at være klubben med plads til alle

 Som de fleste andre, vil vi selvfølgelig gøre meget for at skabe de gode fodboldspillere og de gode resultater.

 Men vi vil ikke glemme de mange, så fra bestyrelsens side, gør vi meget ud af at sikre fornuftige tilbud til alle medlemmer uanset niveau.

 Under mottoet ”flest muligt  - længst muligt”.

 Økonomi 

Igen i år kommer vi ud med et regnskab i balance. I bestyrelsen gør vi meget ud af at være økonomisk ansvarlige og sætter hellere en bremse på forbruget. Det kan lige her og nu føles, som en hæmsko, men på sigt kommer vi længst på denne måde.  

Sponsorer

 

I 2011 har vi fra bestyrelsens side fortsat haft et stort fokus på sponsorarbejdet, vi vil fortsat søge at udnytte de muligheder vi fået i forbindelse med den nye bane og det nye idrætscenter.

 Det er et meget stort arbejde, men vi er på rette vej og vi ser en positiv udvikling i vores sponsorindtægter, som vi vil arbejde intenst med at videre udvikle i 2012.

 Erhvervsklubben ”Netværk & Fodbold” har igen i 2011, vist sig at være et godt samlingspunkt for vores samarbejdspartnere og var også udgangspunktet for en meget vellykket julefrokost i dec. 2011.

  Kontoret

 

Den administrative byrde på vores kontor har været markant stigende gennem de seneste år og traditionelt har der være lidt ro på i vinterperioden, det er der ikke længere. Der er stor helårs aktivitet både på kunstgræsbanerne og på indendørsfodbold.  

 Fra bestyrelsen skal der til Ove og Lydia lyde en stor tak for det store arbejde i gør med at holde det hele kørende. 

Pressen

 Igen i 2011 har vi haft pressens bevågenhed og vi har haft et godt samarbejde med specielt Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, hvilket vi er meget glade for. Endvidere har Rudersdal Avis jævnligt også medtaget indlæg fra vores ungdomsafdeling. Det er dejligt vi kan komme ud i hele byen med information om vores aktiviteter på denne måde. 

 Bestyrelsen vil fortsat i det kommende år arbejde for, at klubben bliver mere synlig og får et stærkt positivt image både hos borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Hjemmesiden og informationsskærme

 

Fra bestyrelsens side har vi i 2011 benyttet klubbens hjemmeside i endnu højere grad til generelle informationer til alle omkring klubben. Dette vil vi fortsætte med fremover og skal opfordre alle til at søge informationer vi klubbens hjemmeside. Samtidig er det helt klubbens hjemmeside, så bestyrelsen skal på det kraftigste opfordre alle til at komme med nyheder til hjemmesiden, gerne med et par billeder, så alle kan følge med i hvad der sker rundt om i klubben.

 I 2011 fik vi et nyt informationssystem med skærme flere steder på stadion, hvor vi nemt og hurtigt kan komme ud med informationer.  

 Birkerød Stadion

 I forbindelse med den nye opvisningsbane, har vi i 2011 fortsat dialogen med kommunen, om de mangler, der fortsat er, her tænker jeg primært på et indgangsparti til betaling af entre’, en speakerboks af passende størrelse og en salgs bod.

 Endelig har vi også i 2011 været i dialog med kommunen, om nødvendigheden af større renovering af store områder på de øvrige baner, som er meget ujævne. Dette er efterhånden et behov, som vi har påpeget gennem mange år uden der er fundet økonomi hertil. Endvidere er vi ligeledes løbende opfølgning på vedligehold og genopretning efter de

større anlægsarbejder der har være på stadion.

 Skjold Birkerød Fodbold, er gemt omme bag det store flotte idrætscenter og man har svært ved at finde om til os, en bedre skiltning om, hvordan man kommer om til os, samt om, hvilke klubber der holder til i idrætscentret, har vi arbejdet for i 2011 og det vil vi fortsætte med i det kommende år.

 Igen i år vil vi gerne sige tak til Idrætsinspektør Christian Tranberg og hans personale for et godt og konstruktivt samarbejde.

 Fanklubben 

Vores fanklub er én meget vigtig medspiller for fodboldklubben. Fanklubben sørger for stemning og opbakning til 1. holdets kampe både når der spille på hjemmebane og ikke mindst på udebane og ligegyldigt, hvor der spilles i landet. En stor tak til fanklubben.

 

 

Herre Senior 1

 

Som nævnt de tidligere år: ”Målet på lidt længere sigt er at vende tilbage til divisionsfodbold”, hvilket nu er lykkedes, endda med en meget flot placering, som nummer 6. efter første halvdel af den første sæson i 2 division.

 Planen om at arbejde for at fastholde flere af vores egne unge spillere og udvikle dem til 1. holdet er godt i gang og tiltaget med at ansætte vores tidligere U19 træner Rasmus Monnerup først som assistenttræner og efterfølgende, som ligestillede træner med Tom Nielsen, ser ud til at bære frugt i denne proces

 I  det forløbne år, har der som noget nyt været en del spillere fra både U19 og U17 holdet med til træning med 1. holdet, vi tror på dette samlet giver lidt mere tryghed til de unge spillere og der er da også flere af dem, der har været med på holdet i løbet af efteråret, så vi tror vi er på rette vej.

 U21 holdet 

Det er vores målsætning at fortsætte arbejdet med U21 holdet, som vi begyndte i 2006.

Vi ser det kan være med til at styrke overgangen fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, således, at vi kan fastholde flere seniorspillere. Desværre blev turneringen ikke afviklet i efteråret 2011.

 Øvrige afdelinger, se særskilt beretning  

 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til alle trænere og ledere og øvrige frivillige hjælpere, som er med til at få det hele til at fungere og til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sæson.

 

 På bestyrelsens vegne

 

Ejvind P. Christensen

Formand

 

Birkerød den 6. februar. 2012.