Menu

General Forsamling 31. marts 2022 kl. 19.30

image
03. marts 2022 kl. 14:12

Generalforsamling torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.30

 

DAGSORDEN1. Valg af dirigent og referent2. Formandens beretning.3. Regnskabsfremlæggelse.4. Budget fremlæggelse.5. Indkomne forslag6. Valg af formand.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.9. Valg af revisor.10. Evt.ad. 6Nuværende formand Henrik Sloth genopstiller.ad. 7Niels Bro og Simon Vollesen er på valg - genopstiller.Marianne Bindslev er på valg - genopstiller ikke.Pernille Ramm og Mads Toft ønsker at træde ud af bestyrelsen.

 

Årsrapport

Ledelseserklæring

Protokolat

Luk