Menu

C1 kursus afholdt i Skjold Birkerød

image
29. oktober 2018 kl. 14:24

Ca. 20 trænere fra børne- og ungdomsafdelingen har over de sidste par måneder deltaget i DBU's C1 kursus.

Målet for klubben er, at alle trænere, der ønsker at blive længere tid i klubben som træner, deltager i efteruddannelse.  

DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne og ungdomstrænere. 

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd.

Udgangspunktet for kurset er, at fodbold er et kaosspil, der skal løses af spilleren selv. Man skal ikke løse opgaven for spilleren. Spilleren skal selv lære at løse opgaverne på banen.

Hvis man skal hjælpe spilleren, så skal følgende være til stede:

1.  Man skal som træner kende spillerne som fodboldspillere og personer (deres fysiske færdigheder, deres mentale færdigheder og deres motivation). Det kræver nuanceret iagttagelse.

2. Optimal, effektiv, relevant og gennemgribende læring hos børn finder kun sted, når træning og kamp matcher børnenes intellektuelle, mentale, motoriske, fysiske og sociale niveau –ikke bare deres kronologiske alder!

3. Man skal være opmærksom på, at det man fokuserer på, får man mere af. Man skal derfor fokusere på positiv understøttelse.

4. Man skal arbejde med at opbygge selvtillid (at være god til noget), selvværd (ens selvopfattelse) og man skal fremme tilliden (tryghed mellem personer).

5. Man lærer ved at prøve sig frem: Det jeg hører, glemmer jeg - Det jeg ser, husker jeg - Det jeg gør og selv finder løsninger på, lærer jeg

6. Man skal lade spillerne lave fejl: Spilleren skal have mulighed for at fejle, spilleren skal turde fejle og spilleren skal lære at lære af sine fejl

7. Man skal arbejde med at spilleren selv skal træffe valg. Spilleren skal have mulighed forat træffe selvstændige valg, spilleren skal kunne træffe selvstændige valg og spilleren skal turde træffe selvstændige valg

8. Der skal arbejdes i en atmosfære, der giver mulighed for: Selvmotivation, selvvurdering, selvværd og selvtillid

Se slides fra kurset:

Slides 1

Slides 2